ICE Kraków Centrum Kongresowe, 31 maja – 1 czerwca, 2017

DZIEŃ I

8:30

Początek rejestracji

11:00 – 13:00

Sesja główna

13:00 – 14:00

Przerwa na lunch

14:00 – 19:00

scena 1

science to business

entrepreneurship

industry 4.0

scena 2

fintech & e-commerce

scena 3

energy & resources

mobility

19:00 – 20:00

startup4export

20:00 – 22:00

Networking Cocktail

22:00 – 24:00

Afterparty

DZIEŃ II

8:00

Początek rejestracji

09:30 – 13:00

scena 1

investments

digital state

scena 2

biotechnology & digital health

creative industries

scena 3

foodtech & agritech

13:00 – 14:00

Przerwa na lunch

14:00 – 16:30

scena 1

digital state

scena 2

creative industries

scena 3

techcity

Formaty: wystąpienia, wywiady i dyskusje moderowane

industry 4.0

Poszukiwanie możliwości wzrostu w erze cyfrowych przeobrażeń

Kluczowe punkty

Siły kształtujące przyszłość cyfrową
Rozwój starych i nowych gałęzi przemysłu
Jak nowe technologie tworzą wielkie szanse wzrostu

Opis

Czwarta Rewolucja Przemysłowa daje nowe przestrzenie wzrostu. Jej siłą napędową jest upowszechnienie Internetu, obniżenie kosztów przechowywania danych, mobilność, techniki drukowania w 3D, odnawialne źródła energii, a także sztuczna inteligencja. Na impact’17 ukażemy w jaki sposób digitalizacja procesów produkcji stworzy przestrzeń do rozwoju bardziej dostępnego, elastycznego i efektywnego przemysłu.

science to business

Potencjał naukowy jako siła napędowa rozwoju gospodarczego

Kluczowe punkty

Odkrycia naukowe i działalność B+R jako źródło przewagi konkurencyjnej
Kooperacja nauki i biznesu we wdrażaniu technologii
Współpraca sektora rynkowego i akademickiego w kształceniu kompetencji przyszłości

Opis

Badania naukowe i rozwój technologiczny są siłą napędową współczesnej gospodarki. Zdolność do tworzenia, upowszechniania i wykorzystania wiedzy to źródło przewagi konkurencyjnej, leżącej u źródeł rozkwitu ekonomii oraz polepszania jakości życia. Przewodnim wątkiem ścieżki science to business będzie dwojaki wkład środowiska akademickiego w rozwój gospodarki: po pierwsze poprzez transfer technologii – uczelnie jako kolebka innowacji, po drugie poprzez transfer wiedzy – rola uniwersytetów w kształceniu kompetencji przyszłych pracowników.

fintech & e-commerce

Nowa przyszłość usług finansowych

Kluczowe punkty

Zmiany w oczekiwaniach użytkowników i konsumentów wobec usług finansowych
Jak gwałtownie ewoluuje finansowy łańcuch podaży
Jak start-upy z branży fintech wpływają na innowacje i zmieniają zasady gry

Opis

Fintech usprawnia i wzmacnia rozwój handlu. Optymalizacja łańcuchów dostaw, dostęp do danych na temat konsumentów, intuicyjność procesu zakupowego, zmniejszenie kosztów transferów oraz nowe modele biznesowe rewolucjonizują branżę. Na impact’17 przeanalizujemy najlepsze światowe trendy w zakresie regulacji finansowych, technologie służące większemu bezpieczeństwu, oraz zaprezentujemy najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa oraz jak banki z ustrukturyzowaną pozycją na rynku nadają ton tym przeobrażeniom.

mobility

Ekonomia i automatyzacja rewolucji w zakresie e-transportu

Kluczowe punkty

Ewolucja technologii transportowych
Jak automatyzacja zmienia model świadczenia usług transportowych
Jak musi ewoluować infrastruktura w celu obsługi cyfrowego społeczeństwa

Opis

W przeciągu najbliższych lat na polskich drogach ma pojawić się ponad milion samochodów elektrycznych. Elektromobilność, samochody autonomiczne oraz system carsharing to przyszłość transportu publicznego i indywidualnego. Rewolucja w tym zakresie nie odbędzie się bez postępu technologicznego oraz rozbudowy infrastruktury. Na impact’17 wskażemy plan rozwoju sektora w najbliższych latach, jak spółki energetyczne kształtują infrastrukturę umożliwiającą zmiany oraz ukażemy najlepsze wzorce z zakresu rozwoju elektromobliności, samochodów autonomicznych oraz miejskich wypożyczalni samochodów na świecie.

biotechnology
& digital health

W jaki sposób technologia znacząco poprawia zdrowie ludzkie

Kluczowe punkty

Czynniki wpływające na efektywność służby zdrowia
Fuzja technologii i medycyny
Istotne czynniki dla opieki nad e-pacjentem w przyszłości

Opis

Postępy medycyny sprawiają, że żyjemy dłużej, a dostępność terapii jest zdecydowanie łatwiejsza. Na impact’17 ukażemy jakie czynniki będą odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej, a także jakie zmiany są niezbędne aby przyspieszyć modernizację sektora. Wśród głównych tematów pojawią się: robotyka medyczna, telemedycyna, zastosowanie nowoczesnych technologii w leczeniu rzadkich chorób, medycyna spersonalizowana.

energy & resources

Poszukiwanie możliwości na styku zrównoważonej gospodarki i potrzeb energetycznych

Kluczowe punkty

Zmiany w konsumpcji i zapotrzebowaniu na energię
Ewolucja zintegrowanych sieci i dystrybucji energii
Szanse ze zbliżenia modelu biznesowego i oferowanych produktów do klienta końcowego

Opis

Jesteśmy świadkami fundamentalnej zmiany postrzegania energetyki. Po erze wielkich projektów wytwórczych, następuje początek zintegrowanej sieci przesyłowej. Na impact’17 ukażemy, że lokalna i efektywna energetyka, dzięki nowym technologiom, może być bliżej odbiorcy końcowego. Ukażemy także szanse jakie daje szersze wykorzystanie w energetyce paliw gazowych, oraz wiodącą rolę magazynowania energii, a także wpływ wspomnianych technologii na środowisko.

foodtech & agritech

Od laboratorium naukowego do Internetu rzeczy – jak szybki postęp w zakresie produkcji żywności i rolnictwa może wpływać na zdrowie ludzi

Kluczowe punkty

Dlaczego produkcja żywności musi ewoluować w odpowiedzi na zwiększony popyt
Jak Internet rzeczy może zrewolucjonizować agrotechnologię
Nowe modele produkcji i alternatywnego tworzenia żywności

Opis

Transformacja technologiczna to również szansa dla branży spożywczej i rolniczej. Podczas impact’17 wskażemy najważniejsze trendy dotyczące rynku foodtech oraz agritech. Poruszymy wiele tematów, w tym: rola technologii w żywności i rolnictwie w intensyfikacji produkcji żywności i eliminacji zjawiska głodu, nowa żywność – nowe źródła białka, wartości odżywcze w żywności, poziom zaufania konsumentów do nowej żywności, digitalizacja przemysłu (IoT w żywności), żywność prozdrowotna, nowe technologie a ograniczenie globalnego marnotrawienia żywności.

creative industries

Spotkanie technologii i kreatywnej gospodarki

Kluczowe punkty

Struktury niezbędne dla skutecznej kreatywnej współpracy
Wspieranie modeli przenoszących pomysły do rzeczywistości
Rozwój branży kreatywnej w Polsce

Opis

Branża kreatywna na świecie jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Otwarcie się gospodarki na przemysły kreatywne wymaga przezwyciężenia obiektywnych trudności związanych z finansowaniem, kształceniem, umiejętnym wsparciem instytucjonalnym, ale i zmianą postrzegania branży. Podstawą innowacji jest kreatywne myślenie. Impact zgromadzi osoby, w rękach których leży dokonanie strukturalnych zmian koniecznych dla dynamicznego rozwoju przemysłów kreatywnych w Polsce.

digital state

Spotkanie e-państwa i e-obywatela w cyfrowej przyszłości

Kluczowe punkty

Cyfryzacja usług administracji publicznej
Nowy model zaangażowania obywateli
Możliwości biznesowe w cyfrowym społeczeństwie

Opis

Cyfrowe państwo to cel, którego realizacja przyspieszy rozwój poszczególnych branż i sektorów. Na impact’17 pokażemy przykłady tego jak sprawnie działająca cyfrowa administracja państwa przyciąga inwestycje, pobudza przedsiębiorczość, kreuje nowe możliwości biznesowe i ułatwia życie obywatela w innych krajach.

techcity

Rewolucja inteligentnych miast zmienia życie i możliwości w mieście

Kluczowe punkty

Globalna konkurencyjność a nowe oczekiwania mieszkańców miast
Czynniki stymulujące rozwój nowych obszarów miejskich
Możliwości biznesowe związane z rozwojem inteligentnych miast

Opis

Miasta w Europie stoją przed wyzwaniem połączenia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej. Celem tworzenia inteligentnych miast jest poprawa jakości życia poprzez zastosowanie miejskich technologii oraz poprawy wydajności usług, a tym samym sprostaniu potrzebom ich mieszkańców. Rozwój technologii będzie miał wpływ na kwestie związane z jakością miejską, tj. z mieszkaniami, gospodarką, kulturą, warunkami społecznymi i środowiskowymi. Podczas impact’17 porozmawiamy o możliwościach jakie stoją przed inteligentnymi miastami.

investments

Możliwości inwestycyjne napędzające cyfrową rewolucję

Kluczowe punkty

Najgorętsze trendy inwestycyjne w regionie CEE
Modele finansowania i inwestowania – warianty i okazje
Ryzyka i korzyści dla inwestorów gospodarki cyfrowej

Opis

Transformacja cyfrowa ma również ogromne znaczenie dla inwestorów. Jakie branże będą dla nich szczególnie interesujące w najbliższych latach w regionie CEE? W jakiej formie przeprowadzać inwestycje? CVC czy VC – kto jest lepszym inwestorem z perspektywy startupów? Co mogą zaoferować inwestorzy publiczni? To tylko przykłady zagadnień, na jakie zwrócimy uwagę podczas impact’17.

entrepreneurship

Zwiększanie efektywności działalności gospodarczej

Kluczowe punkty

Jakie umiejętności są potrzebne do rozwijania działalności
Przykłady rozwoju działalności
Budowa ekosystemu wspierającego innowacje w biznesie

Opis

Najzdolniejsi informatycy i inżynierowie nie stworzą doskonałych produktów bez wiedzy biznesowej. Produkty nie znajdą odbiorców na zagranicznych rynkach bez umiejętności skalowania modeli biznesowych. Ta ścieżka impact poświęcona będzie egzekucji pomysłów biznesowych: od idei po gotowy, międzynarodowy produkt.

startup4expo

Formuła otwartych sesji pitchingowych dla wybranych startupów z regionu CEE.

Startupy będą pitchować przed międzynarodowymi ekspertami, aby sprawdzić czy ich pomysły mają szansę odnieść sukces na innych rynkach na całym świecie. Po 3-minutowych pitchach każdy startup będzie miał okazję porozmawiać z jury podczas krótkiej sesji Q&A.