PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. 

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2800 nowoczesnych i stacji paliw. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 90 krajach świata. W obszarze wydobycia Koncern dysponujewłasną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2017 roku wyniosły ok. 153 mln boe.

Jednocześnie, w nadchodzącym czasie, sieć detaliczna Koncernu będzie przygotowywana na wyzwania związane z elektromobilnością. Koncern rozszerzył bowien program budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych. PKN ORLEN wytypował w tym celu łącznie 150 stacji paliw, położonych zarówno w miastach jak i przy trasach tranzytowych. W  pierwszym etapie pilotażu, do końca 2019 roku, zostanie uruchomionych około 50 szybkich punktów ładowania. Program pilotażowy wpisuje się w strategię Koncernu zakładającą przystosowanie sieci detalicznej do dystrybucji paliwa alternatywnych. W ramach realizowanego projektu do 2019 roku kierowcy samochodów elektrycznych będą mieli możliwość przejechania całej Polski głównym szlakami komunikacyjnymi, ładując swoje pojazdy na stacjach ORLEN.

ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł, PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już piąty raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.


PKN ORLEN is a leading-edge player on the fuels and energy markets, and the largest company in Central and Eastern Europe, listed in prestigious global rankings such as Platts TOP250 and Thompson Reuters TOP100.

The Group owns state-of-the-art integrated infrastructure capable of processing more than 35 million tonnes of various crude oil types per annum, marketing its products through the CEE region’s largest network of nearly 2,800 modern service stations. PKN ORLEN’s offering includes over 50 top-quality petrochemical and refining products sold in more than 90 countries. The Group’s upstream assets include 2P oil and gas reserves estimated at close to 153 mboe at the end of 2017.

Simutaneously, the Company’s retail chain is being prepared for future challenges regarding development of e-mobility. The Company has stepped up its programme of building electric vehicle charging infrastructure by selecting a total of 150 service stations in urban areas and on main transit roads to deploy electric chargers. During the initial phase of the pilot programme around 50 fast charging points will be deployed by the end of 2019. The pilot programme is consistent with the Company’s strategy, which provides for the adaptation of the retail network to the distribution of alternative fuels. Under the project, by 2019 motorists using electric cars will be able to travel across Poland along the main transport routes thanks to electric car chargers installed at the ORLEN service stations.

ORLEN has long occupied the top spot among Poland’s most valuable brands, with its value estimated at PLN 4.7bn. This year PKN ORLEN has also received − for the fifth consecutive time and as the only company in the region − the coveted title of ‘The Most Ethical Company’ from the US-based Ethisphere Institute.