Poznaj speakera - Emil Radziszewski

Emil Radziszewski

Emil Radziszewski

Office of the Polish Financial Supervision Authority

Emil Radziszewski

Office of the Polish Financial Supervision Authority

BIO

W ciągu 20 lat mojej kariery zawodowej zdobyłem dogłębną wiedzę i zrozumienie z zakresu bankowości, regulacji finansowych i nadzoru. Skutecznie przyczyniłem się do rozwoju w tych obszarach. Jako ekspert brałem udział w szeregu prac transpozycyjnych, legislacyjnych i regulacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Specjalizuję się w regulacjach bankowych i usług płatniczych, ocenie adekwatności, problematyce Jednolitego Paszportu Europejskiego oraz innowacjach finansowych. Zostałem uhonorowany odznaką za zasługi dla polskiej bankowości.