Poznaj speakera - Arkadiusz Kawa

Arkadiusz  Kawa

Arkadiusz Kawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Arkadiusz Kawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

  

BIO

dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

W latach 2009 do 2019 pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W latach 2005-2009 był uczestnikiem studiów doktoranckich UEP. Ekspert naukowy w NCBR, NAWA i FNP. Laureat konkursu na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ma ponad 17 lat doświadczenia w logistyce i 15 lat w e-commerce. Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich i naukowych.