BEZPIECZEŃSTWO

Twoje bezpieczeństwo
jest dla nas najważniejsze!

Wspólnie z dr hab. Ernestem Kucharem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stworzyliśmy Procedury Bezpieczeństwa Sanitarno-Epidemiologicznego Impact’20 Connected Edition, które w 100% spełni wymogi bezpieczeństwa oraz zalecenia administracji państwowej.

dr hab. Ernest Kuchar, WUM

Dodatkowo wszystkie osoby obsługujące uczestników na obiekcie zostaną przed wydarzeniem poddane testom przeprowadzonym przez firmę Warsaw Genomics na obecność COVID-19.

Procedura Bezpieczeństwa Sanitarno-Epidemiologicznego przygotowana na potrzeby wydarzenia Impact’20 Connected Edition

I. PRZED WYDARZENIEM

48h przed wydarzeniem wszyscy uczestnicy otrzymają formularz informacyjny z prośbą o wypełnienie go w formie elektronicznej celem usprawnienia procedury wejścia na wydarzenie.

II. WEJŚCIE UCZESTNIKA

 1. Na wejściu uczestnik przechodzi przez bramkę dezynfekcyjną, która tworzy mgiełkę opryskującą człowieka środkiem wiruso- i bakteriobójczym, nieszkodliwym dla człowieka, umieszczoną tuż za drzwiami.
 2. Po przejściu przez bramkę ratownik medyczny (w masce, przyłbicy i rękawiczkach) mierzy uczestnikowi temperaturę termometrem bezdotykowym i prosi o dezynfekcję rąk.
 3. Po pozytywnej weryfikacji temperatury i dezynfekcji rąk uczestnik udaje się do punktu podpisywania oświadczeń (3 stanowiska).  Tam sprawdzane jest czy uczestnik wysłał uzupełniony formularz online. Jeśli tak, kierowany jest do rejestracji. Jeśli nie, kierowany jest do jednego z 3 stanowisk do wypełniania formularzy (stoliki koktajlowe dezynfekowane po każdym uczestniku). Formularze są weryfikowane przez obsługę, dopiero po pozytywnej weryfikacji uczestnik jest kierowany do rejestracji.
 4. Uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację udają się do stanowisk rejestracji. Przy rejestracji uczestnik podaje imię i nazwisko i pokazuje dowód tożsamości, jest wyszukiwany w systemie i odznaczany w systemie.
 5. Po zarejestrowaniu uczestnik odbiera przygotowany i zdezynfekowany protection kit ( opis protection kit – “Opis techniczny stanowisk” pkt 3b )

III. VENUE

a) wejście i wyjście na wydarzenie wyznaczone w osobnych miejscach, by uniknąć gromadzenia się uczestników w jednej przestrzeni

b) przy każdej strefie (strefa cateringowa, chillout, spotkań, makeup) dostępna jedna stacja do dezynfekcji rąk, z czystymi maseczkami oraz rękawiczkami

c) aranżacja wszystkich przestrzeni, w tym sal na spotkania, oraz ustawienie w nich mebli dostosowane do aktualnie panujących wytycznych o dystansie społecznym

d) przy każdej sali do spotkań roundtable dostępna jedna stacja do dezynfekcji rąk, z czystymi maseczkami oraz rękawiczkami

e) przy strefach tv dostępna jedna stacja do dezynfekcji rąk, z czystymi maseczkami oraz rękawiczkami

f) informacja o dystansie społecznym –  1,5m

g) dezynfekcja miejsc siedzących i stolików po każdym uczestniku

h) obecność zespołu medycznego przeszkolonego ad covid-19

i) przy każdym punkcie dezynfekcji – instrukcja poprawnej dezynfekcji rąk

j) przy każdym punkcie z maseczkami – instrukcja z poprawnego zakładania oraz zdejmowania maseczki

k) przy każdym punkcie z rękawiczkami – instrukcja z poprawnego zakładania oraz zdejmowania rękawiczek

l) na terenie obiektu będzie obecna obsługa, która będzie weryfikowała czy uczestnicy mają założone maski ochronne

m) strefy cateringowa/kawowe

  • serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę
  • uczestnicy spotkania / wydarzenia mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości
  • w przypadku organizacji żywienia na miejscu, należy stosować się do wymagań higieniczno-epidemiologicznych zawartych w wytycznych dla gastronomii.
  • na każdym stoliku płyn do dezynfekcji rąk przed jedzeniem
  • natychmiastowa dezynfekcja miejsca opuszczonego przez uczestnika
  • dwie mniejsze strefy kawowe, znajdujące się w innych miejscach niż główna strefa cateringowa, będą ograniczone przestrzennie (kordony lub naklejki podłogowe)
  • w strefie cateringowej i kawowej dopuszczane jest zdjęcie maseczki ochronnej. Obowiązuje zakaz opuszczania stref z jedzeniem lub napojami. Opuszczając strefę należy nałożyć maseczkę.
  • w strefach cateringowych i kawowych kawa i przekąski są wydawane przez obsługę w maskach, przyłbicach oraz rękawiczkach
  • przed wejściem do każdej strefy cateringowej lub kawowej znajduje się informacja o zasadach panujących w tych strefach

n) toalety

  • płynne mydło oraz ręczniki papierowe (brak możliwości korzystania z suszarek)
  • wywieszenie instrukcji zdejmowania i nakładania maseczek oraz rękawiczek
  • wywieszenie instrukcji z prawidłowego mycia rąk
  • wywieszenie instrukcji z prawidłowej dezynfekcji rąk
  • oznaczenia na podłodze z zachowaniem aktualnie obowiązującego dystansu
  • zwiększona częstotliwość sprzątania toalet
  • stanowisko dezynfekcji rąk, maseczek i rękawiczek

l)  obsługa

  • osobne wejście dla obsługi wyposażone w bramkę dezynfekcyjną oraz pomiar temperatury na wejściu przez personel medyczny
  • zapewnienie przyłbic, rękawiczek i maseczek
  • zróżnicowane godziny przerw
  • mierzenie temperatury oraz monitorowanie stanu zdrowia
  • osobna strefa kawowa dla obsługi

Pobierz regulamin Impact’20 Connected Edition