Skip to main content

Bardziej ekologiczne rolnictwo dzięki naukowcom z Łukasiewicza

Naukowcy Centrum Inżynierii Środowiska Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych opracowali nawóz stanowiący ekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych nawozów na bazie surowców naturalnych. BiOrgano-Mineral równocześnie pozwala wytwórcom odpadów na ich zagospodarowanie zgodnie z najnowszymi wytycznymi krajowymi i unijnymi.

Produkt został opracowany na bazie patentu uzyskanego w jednym z wcześniejszych projektów. Organo–Mineral to nawóz organiczno-mineralny, powstały w 100% z odpadów, który poprawia właściwości gleby. Doskonale wpisuje się w ideę Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Produkt ten przetestowano w zakresie badań wymywalności oraz badań ekotoksyczności. Wykonano również próby wazonowe oraz 12-miesięczne próby polowe pod rekultywację składowisk odpadów wydobywczych.

Powstały produkt spełnia wymagania dla nawozów organiczno-mineralnych i może być z powodzeniem stosowany jako zamiennik tradycyjnych nawozów na bazie surowców naturalnych, których ceny drastycznie rosną i dostęp do nich jest ograniczony. Tańsze składniki nawozów, zamienniki surowców naturalnych oraz stały do nich dostęp gwarantują ich pewne i ciągłe dostawy. BiOrgano–Mineral można z powodzeniem stosować do rekultywacji terenów zdegradowanych, na potrzeby rewitalizacji, pod uprawę roślin energetycznych, a po uzyskaniu stosownych aprobat może mieć zastosowanie jako nawóz w produkcji rolniczej, ogrodniczej czy w sadownictwie oraz pod uprawę roślin ozdobnych.

Zwycięzcy drugiej edycji Akceleratora Łukasiewicza

Projekt opracowywany przez Joannę Poluszyńską, Elżbietę Kusy oraz Marcin Biernackiego z Łukasiewicz – ICiMB zwyciężył w drugiej edycji Akceleratora Łukasiewicza.

„Akcelerator pozwolił nam spojrzeć na realizowany projekt badawcze od biznesowej strony. Nasza technologia jest bardzo ważna, ale nie gwarantuje komercyjnego sukcesu – potrzebni są ludzie gotowi wdrożyć efekty projektu, którzy poprzez swoją kreatywność i wytrwałość będą w stanie realizować założone przez siebie cele” – wyjaśniała Joanna Poluszyńska, z Łukasiewicz – ICiMB. Członkowie zespołu BiOrgano-Mineral są pracownikami grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Centrum Inżynierii Środowiska Łukasiewicz – ICIMB. Zespół bierze udział w pracach badawczych z

zakresu opracowywania nowych metod, głównie w obszarze badań odpadów, paliw alternatywnych, biotworzyw i biopaliw ciekłych. Od kilku lat prowadzą z sukcesem badania nad możliwością wykorzystania metod radiowęglowych w analityce środowiskowej.

Grupa Badawcza, wspólnie z AGH, w 2021 r. uzyskała dwa patenty będące wynikiem realizowanego w latach 2015-2018 projektu badawczego, realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – PBS III pn.: Opracowanie innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji składowisk odpadów wydobywczo-przetwórczych.

Dr Joanna Poluszyńska, jako lider i pomysłodawca projektu jest współtwórcą patentu „Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych energetyki zawodowej do unieszkodliwiania osadów ściekowych”. Ze względu na swoje doświadczenie i optymistyczne podejście do przedsięwzięcia w projekcie odpowiada za nawiązanie współpracy z klientami i potencjalnymi inwestorami. Z pozostałymi członkami zespołu współpracuje nad opracowaniem budżetu projektu.

Mgr Elżbieta Kusy, jest starszym specjalistą w Grupie Badawczej Monitorowanie Środowiska, a w projekcie odpowiada częściowo za kwestie finansowe oraz marketing. Jej dokładność, pomysłowość oraz znajomość narzędzi wykorzystywanych w marketingu gwarantuje powodzenie realizacji projektu.

Mgr inż. Marcin Biernacki jest starszym specjalistą w Grupie Badawczej Monitorowanie Środowiska i odpowiada za aspekt technologiczny projektu. Jego duże zaangażowanie i szerokie zainteresowania w obszarze procesów technologicznych, umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i duży optymizm pozwolą na bezpieczną i pewną realizację wszelkich trudnych do wykonania zadań. Marcin w projekcie czuwa nad dostosowaniem istniejącego rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta.