Skip to main content

Warszawa, 25 listopada 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz zatrudni 2000 innowatorów

 

W ciągu zaledwie 3 lat naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz odpowiedzieli na blisko 2000 wyzwań rzuconych im przez przedsiębiorców. Z unikalnego systemu Wyzwań Łukasiewicza skorzystało już ponad 800 firm. Aby obsłużyć coraz większe zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, Łukasiewicz zatrudni 2000 nowych pracowników w sektorze badawczo-rozwojowym.

Na konferencji poświęconej planom rozwoju jednej z największych sieci badawczych w Europie, jej pracownicy z różnych miast i obszarów badawczych opowiadali o tym, jak pracuje się w Łukasiewiczu.

– Lubimy niestandardowe metody pracy. Już sam system Wyzwań Łukasiewicza był w polskich warunkach rewolucją – zaczęliśmy bardzo szybko i skutecznie zderzać potrzeby firm i potencjał naukowców. W ciągu 15 dni od otrzymania zgłoszenia przygotowujemy propozycję rozwiązania problemu technologicznego wraz z zespołem, budżetem i harmonogramem prac. Ten „one stop shop” położył kres niekończącym się wzajemnym poszukiwaniom między przedsiębiorcami i zespołami naukowców wyspecjalizowanych w danej dziedzinie – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do uczestników wydarzenia w liście, który odczytała obecnym Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej:

– Jestem przekonany, że praca na rzecz polskiej nauki oraz gospodarki, jaką oferuje Sieć Badawcza Łukasiewicz, jest nie tylko atrakcyjna i może przynieść wielką satysfakcję, ale też wyznacza kierunki rozwoju nastawione na przyszłość. Inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa czy zrównoważona gospodarka i energia, które stały się Państwa domeną, to właściwe i przyszłościowe wybory. Dlatego cieszę się z dalekosiężnych planów dotyczących zatrudnienia obiecujących polskich naukowców, bo taka inwestycja jest wartościowa i daje szansę, szczególnie młodym ludziom, na udział w fascynujących projektach – napisał Prezes Rady Ministrów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz zapowiada utworzenie 2000 nowych miejsc pracy w R&D w ciągu 2 lat. Innowatorzy dołączą do zespołów prowadzących zaawansowane projekty badawcze, w tym również te realizowane w międzynarodowych konsorcjach, np. w ramach Horyzontu Europa. O tym, że w Polsce możliwe jest powstrzymanie tzw. drenażu mózgów, świadczą dotychczasowe efekty pracy Łukasiewicza, np. w obszarze biotechnologii.

– Pracując ponad 20 lat za granicą miałem nadzieję, że moja wiedza i umiejętności przydadzą się kiedyś w profesjonalnej instytucji badawczej w Polsce. Dlatego kiedy w 2019 r. powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz propozycja powrotu do kraju stała się szczególnie kusząca – mówi Michał Malewicz, dyrektor Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii Łukasiewicz – PORT.

Naukowców mających doświadczenie pracy w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie pociąga m.in. koncepcja Sieci Badawczej Łukasiewicz łączącej wysokiej klasy naukę z komponentem wdrożeniowym i możliwością komercjalizacji efektów badań.

– W ostatniej dekadzie znacząco zwiększone zostały nakłady na badania w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki. Uważam, że warunki pracy naukowca w Cambridge University i Karolinska Intitutet, gdzie wcześniej pracowałem, nie różnią się od tego, co oferuje Łukasiewicz – dodaje Malewicz.

Łukasiewicz w swojej strategii inwestuje nie tylko w uznane nazwiska spośród naukowców na świecie, ale również w uczniów szkół średnich i studentów.

– Chcemy i potrafimy inwestować w najlepszych ludzi. Realizujemy długofalowe programy rozwoju talentów, mamy najwięcej doktorantów wdrożeniowych w Polsce, wysyłamy naszych naukowców na zagraniczne staże badawcze, a ostatnio sięgamy nawet po olimpijczyków od niedawna pracujących u nas pod okiem mentorów – mówi prezes Piotr Dardziński.

Jesienią 2022 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomiła pilotażowy program zatrudniania finalistów i laureatów olimpiad z przedmiotów ścisłych. Aż 12 instytutów z całej Polski zdecydowało wziąć udział w tym przedsięwzięciu i zatrudniło 23 olimpijczyków.

– Od pierwszego dnia w Łukasiewiczu jestem członkiem zespołu badawczego na takich samych prawach jak jego wieloletni pracownicy. Zajmuję się badaniem właściwości recyklatu powstałego ze zużytych maszyn przemysłowych. Dzisiaj, kiedy zaczyna brakować surowców, takie poszukiwania wydają się być szczególnie ważne. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony tym, jak dużo nauczyłem się w ciągu zaledwie 3 miesięcy pracy w Łukasiewiczu – mówi Marcin Dudziak, 18-letni finalista Olimpiady Fizycznej, absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, obecnie student I roku Inżynierii Kwantowej na Politechnice Wrocławskiej.

W konferencji zorganizowanej w siedzibie Łukasiewicz – PIMOT wzięło udział kilkuset gości, m.in. studentów z najlepszych w kraju kół naukowych, olimpijczyków, nowozatrudnionych pracowników Łukasiewicza, a także ministrów, rektorów i przedstawicieli mediów. Podczas wydarzenia można było poznać zespoły Łukasiewicza z całej Polski, a także poznać proces rekrutacji i warunki zatrudnienia podczas specjalnych warsztatów dla studentów.

Film promujący program „2000 nowych miejsc pracy” https://youtu.be/I88juvtY06A