Skip to main content

RAPORTY

Odpowiedzi na kluczowe pytania. Przełomowe wnioski.
Konkretne plany i działania na przyszłość.

Impact '24

Futureproof - Potrzeby biznesu w świecie zmian

Biznesem – tak jak naszym życiem – rządzi przyszłość. Ta, na którą jesteśmy gotowi, i ta, która nas zaskakuje. Staramy się poznać ją jak najlepiej, choć dobrze wiemy, że nie zawsze będzie to możliwe.
Zgodnie z danymi GUS pierwsze- go roku działalności nie przeżywa w Polsce nawet jedna trzecia no- wych firm. Chyba nie jest łatwo być FUTUREPROOF w świecie zmian. Raport SWPS Innowacje nie jest kompletną mapą tego, co się wy- darzy. To raczej próba uzupełnie- nia białych plam - obszarów istot- nych a zazwyczaj pomijanych. Jest trochę jak zeszyt ćwiczeń albo korepetycje z przyszłości. Ułatwia jej poznanie, ale wymaga też od naszej wyobraźni pracy, której nikt za nas nie wykona.
Zapraszamy do lektury!

Impact '23

Strategia Neutralności Klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040

Strategia Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (SNK)
to dokument określający politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów
klimatycznych wynikających bezpośrednio z dokumentów UE tj.:
nowy plan wzrostu - Europejski Zielony Ład, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie
wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zakłada osiągnięcie neutralności
klimatycznej już w 2040 r., a więc aż 10 lat przed założeniami wynikającymi
z polityki unijnej.

Koniec dywidendy demograficznej – stagnacja i inflacja, czy adaptacja technologiczna

Raport został przygotowany przez SpotData – centrum analiz „Pulsu Biznesu” – oraz fundację GRAPE. Prace merytoryczne nad raportem koordynował Ignacy Morawski, dyrektor SpotData. Autorami raportu są Ignacy Morawski, Joanna Tyrowicz i Krzysztof Makarski.

Impact '22

PCSS Raport 2021 - Cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo

Raport zawiera sprawozdanie z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w 2021 roku. Ta wyspecjalizowana jednostka, afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest znanym w Europie ośrodkiem badawczo-rozwojowym, operatorem krajowej naukowej sieci światłowodowej PIONIER i węzłem europejskiej infrastruktury superkomputerowej PRACE.
Opracowanie jest przeglądem najnowszych osiągnięć i nowych wyzwań w zakresie wykorzystania zaawansowanej infrastruktury i technologii cyfrowych do prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju zastosowań w gospodarce i społeczeństwie. Działania te w ostatnim okresie uzyskały w PCSS stabilny fundament poprzez zaangażowanie w projekty Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.
Komunikacja kwantowa, symulacje z wykorzystaniem superkomputerów, sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej, usługi węzłów innowacji cyfrowej to przykłady zagadnień poruszanych w obszernym i merytorycznym Raporcie PCSS. Znalazły się w nim także rozmowy z Prof. Teofilem Jesionowskim, Rektorem Politechniki Poznańskiej, Prezesem Zarządu Grupy MTP - Tomaszem Kobierskim oraz Prof. Stanisławem Dylakiem, ekspertem w zakresie nowoczesnej dydaktyki.
Autorzy: Zespół PCSS pod redakcją: Magdaleny Baranowskiej-Szczepańskiej, Mateusza Barancewicza, Diany Krueger, Magdaleny Madaj, Macieja Rutkowskiego

Impact '21

Potencjał gospodarczy i społeczny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Metropolia jest doskonale usytuowana, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, na skrzyżowaniu transeuropejskich dróg. W promieniu 200 km od GZM mieszka 21 milionów ludzi.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) jest pierwszym związkiem metropolitalnym w Polsce. Pierwszeństwo to nie tylko nobilitacja, ale również szereg nieznanych dotychczas wyzwań oraz potrzeb. Niespotykane w skali kraju szanse rozwoju ekonomicznego są możliwe dzięki innowacyjnym metodom zarządzania nowoczesną Metropolią, współpracy sfery biznesu z nauką pod egidą samorządów oraz przy wsparciu instytucji otoczenia biznesowego. GZM staje się konkurencyjnym ośrodkiem wzrostu poprzez integrację lokalnych działań oraz ich koordynację.

POBIERZ RAPORT

Six Good Reasons For Investors To Choose Poland

As a President of the Board of the Polish Investment and Trade Agency (PAIH), the question I'm asked most often by investors is: “Why Poland?” That’s why I asked my talented team of experts to prepare this publication. In it we highlight, out of many, the FIVE BEST REASONS TO CHOOSE POLAND. And that’s precisely what you’ll find on the pages that follow. I would, however, like to add a SIXTH – my experienced, knowledgeable and enthusiastic team of people, each of whom is committed to providing investors with the highest standard of professional support. This helps them to make successful investments and – in turn, has a positive impact on Poland’s economy.
We hope to welcome you to Poland in the near future.

Krzysztof Drynda

POBIERZ RAPORT

Impact finance'20

Polskie Startupy 2020

Tegoroczne badanie - Polskie Startupy 2020 poświęcone zostało w znacznej części sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa Sars-COV-2. Pandemia spowodowała na rynkach światowych istny rollercoster. Sytuacja ta dotyczy również Polski. Jedni znacząco odczuli spowolnienie gospodarki, inni podwoili, lub potroili sprzedaż swoich usług czy produktów. Badanie ma na celu zdiagnozowanie jak polskie startupy odnalazły się w tej sytuacji, jak pandemia wpłynęła na ich biznes i jakie możliwości wsparcia finansowego oferowane przez państwo okazały się najlepsze. Celem jest również prognoza sytuacji na najbliższe miesiące.

Autorzy:
Tomasz Snażyk, Startup Poland
Magdalena Jagieło, Startup Poland
Paulina Król, Startup Poland
Marta Pawlak, Startup Poland
Karol Jedliński, hagen.pl
Partnerzy: Google, PFR, PFR Ventures, ARP, PKN Orlen
POBIERZ RAPORT

Monitoring gospodarki cyfrowej. Trzy kwartały przyspieszonej transformacji.

Wrzesień i październik przyniosły rekordowe liczby zakażeń koronawirusem, a społeczeństwo i gospodarka już ósmy miesiąc mierzą się z ograniczeniami w normalnym funkcjonowaniu. W tym okresie nowego znaczenia nabrało pojęcie cyfryzacji, wyznaczające już nie tylko poziom i kierunek naszych aspiracji, ale będące dla wielu obszarów życia jedyną ścieżką umożliwiającą funkcjonowanie. Niniejszy raport jest próbą podsumowania całego okresu walki z pandemią, w którym wiele trendów i zjawisk obserwowanych wcześniej uległo wzmocnieniu, a inne zostały negatywnie zweryfikowane. Jest to oczywiście raczej analiza śródokresowa niż końcowa, na obecnym etapie niemal wszystko może jeszcze ulec zmianie w gospodarce i społeczeństwie walczących z pandemią.

Autorzy:
Ignacy Święcicki, PIE
Filip Leśniewicz, PIE
Jacek Grzeszak, PIE
POBIERZ RAPORT

Annual Fintech Report 2020

Drugi rok z rzędu Bułgarskie Stowarzyszenie Fintech publikuje Bułgarski Raport Fintech. Celem raportu jest przedstawienie branży Fintech w Bułgarii i zmierzenie jej postępów. Raport zagłębia się w dane finansowe bułgarskiego fintechu za rok 2019, ujawnia inwestycje w tym sektorze i przedstawia pierwsze bułgarskie mapowanie Fintech. Raport jest skierowany do każdej osoby i organizacji znającej się na Fintech, która chciałaby dowiedzieć się więcej o powstającym regionie Fintech w Europie Południowo-Wschodniej.

Autorzy: Bulgarian Fintech Association
Partnerzy: Nexo, Paysera, Paynetics, Phyre, Mastercard, Penkov, Markov and Partners, Credissimo
POBIERZ RAPORT

E-commerce i fintechy. System naczyń połączonych.

W 2020 roku światowy e-commerce doświadczył, głównie wskutek pandemii i towarzyszącego jej zamrożenia wielu gospodarek, bezprecedensowej ekspansji. Objął wiele nowych, przedtem odpornych na cyfrową transformację, gałęzi, przyciągnął dziesiątki milionów nowych klientów.
→E-commerce rośnie dynamicznie niemal na całym świecie, stanowiąc średnio coraz wyższy procent sprzedaży detalicznej - globalnie 16-17 proc.
→ Polska należy w tym roku do najdynamiczniej rosnących rynków europejskich (30-proc. wzrost obrotów), choć udział e-commerce w wartości zakupów detalicznych jest u nas wciąż niższy niż w krajach Zachodu. Obroty e-commerce w 2020 r. sięgną 15 mld euro.

Autorzy: 300 research, impact
POBIERZ RAPORT

Impact'20 Connected Edition

Internet to dopiero początek, czyli 30 lat Polski w sieci

Na 30-lecie internetu Impact proponuję podróż przez 20+ ważnych momentów, procesów i zagadnień, które kształtowały oraz będą kształtować Internet w Polsce.

 • Wspominamy najważniejsze momenty historii polskiego Internetu
 • Przypominamy niektóre firmy, produkty i rozwiązania ważne dla sieciowego rozwoju Polski
 • Wskazujemy dokąd zabierze Polaków internet za kolejnych 30 lat… i co przyniesie kolejne stulecie
 • Symbole sieciowej transformacji, czyli Google Polska, Allegro, Gadu-Gadu, Gog.com… a także gra Doom i pismo Top-Secret
 • Cyfryzacja polskich zwyczajów, czyli pierwsze konta bankowe przez internet, ePuap, pierwszy automatyczny PIT online w Polsce
 • Precedens goni precedens, czyli wpływ RODO na internet
 • Digital world order, czyli jak zmieni internet rywalizacja amerykańsko-chińska?
Autorzy: Grzegorz Lewicki, 300Research, Jerzy Greblicki, Politechnika Wrocławska, Tomasz Serafin, Politechnika Wrocławska
Partnerzy: Impact, Allegro, PayU, Google, Wirtualna Polska
POBIERZ RAPORT

Giełdy raportowania aspektów ekologicznych

 • Sytuacja w Polsce a na świecie – czemu na świecie ESG jest już standardem, a w Polsce wciąż mało popularne?
 • Od shareholders value do ESG – ewolucja podejścia do zarządzania spółką od lat 80 do dzisiaj
 • Obecny obraz ESG – rekomendacje GRI, UN PRI, metodologie firm analizujących spółki pod kątem ESG
 • Jakie są problemy? Np. brak przejrzystości, green washing, etc.
 • Opis pakietu Komisji Sustainable Finance jako odpowiedź na powyższe problemy
 • ESG w kontekście Green Dealu i Planu Odbudowy UE
Autorzy: Michał Dorociak, 300Research
Partnerzy: Impact, PGE Energia Odnawialna, KGHM, Impact
POBIERZ RAPORT

Czy zaleją nas śmieci?

Raport przedstawia bilans odpadów w Polsce i Europie, a także opisuje problem segregowania odpadów komunalnych. Na podstawie analiz przedstawione są rekomendacje na temat gospodarki odpadami.

Autorzy: Andrzej Jarząbek, Adam Juszczak, Aleksander Szpor, PIE;
Współpraca: Magdalena Maj, PIE
POBIERZ RAPORT

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Raport przedstawia potrzeby zrozumienia i wdrażania społecznej odpowiedzialności prowadzenia działalności naukowej i badawczej. Prezentuje naukę jako rozumianą szerzej która powinna działać na rzecz poprawy warunków życia, krzewić idee i filozofię, których materializowanie przybliża wszystkich członków społeczeństwa do wolności i możliwości nieskrępowanego realizowania swojego powołania. W raporcie m. in o Etyce jako punkt startowy w budowaniu społecznej odpowiedzialności nauki, odpowiedzialności społecznej szkół wyższych w czasie pandemii, a także uczelni wyższych w Polsce.

Autorzy: Maryjka Szurowska, 300Research
Partnerzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Impact
POBIERZ RAPORT

How to do FinTech in Poland.

A Guide on the leading FinTech hub in CEE for global FinTech players

Przewodnik jest pierwszą anglojęzyczną publikacją skierowaną do odbiorców zagranicznych promującą polski ekosystem innowacji finansowej jako kluczowy element centrum finansowego nowej generacji oraz Polskę jako bramę do rynku Unii Europejskiej dla podmiotów rynku finansowego spoza UE

 • Ekosystem – omówienie polskiej gospodarki i jej potencjału, charakterystyka sektora finansowego, wskazanie segmentów rynku, technologii lub specjalizacji, które zasługują na szczególną uwagę,
 • Regulacje – przekrojowy przegląd regulacji, kompetencji organów regulacyjny i nadzorczych oraz wymagań stawianych podmiotom FinTech
 • Polski sektor FinTech – szczegółowa mapa polskiego FinTechu sklasyfikowana w poszczególnych kategoriach, omówienie success story polskich fintechów.
Autorzy: Fintech Poland, KNF, PAIH
Partnerzy: Mastercard Advisors, PKO Bank Polski, Bird&Bird, Alior Bank, cashless.pl, fintek,pl, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych – Wydział Prawa i Administracji
POBIERZ RAPORT

Impact re:action'20

Efekt zamrożenia - Szansa na radykalną cyfryzację polskiej gospodarki

 • Jak obecna sytuacja epidemiologiczna wpływa na przyspieszenie cyfrowej transformacji gospodarki w Polsce – analiza wybranych obszarów, z uwzględnieniem bankowości, e-commerce, przemysłu, branży motoryzacyjnej i energetycznej, usług, e-learningu oraz telemedycyny.
 • Kierunki dalszego rozwoju – czyli co zrobić, by działania podjęte w przyspieszonym tempie nie tylko utrwalić, ale też wykorzystać do następnego etapu rozwoju firmy i sektora?
 • Rekomendacje – strategie biznesowe na okres po pandemii.
Autorzy: Jerzy Greblicki, Tomasz Serafin – AIUT
POBIERZ RAPORT

Skok w przyszłość czy powolny dryf? Zarys strategii biotechnologii w Polsce

 • Zrównoważone finansowanie opieki zdrowotnej; jakie zadania, cele (strategiczne i operacyjne) ma administracja publiczna, a jakie środowisko akademickie i przemysł?
 • Jakie działania należy podjąć na szczeblu regionalnym, aby zwiększyć aktywność MŚP i firm biofarmaceutycznych w dziedzinie innowacji w zdrowiu?
 • Jak powinniśmy stymulować badania i rozwój w biotechnologii?
 • Jak zbudować ekosystem łączący naukę, finansowanie i infrastrukturę?
 • Jak skutecznie zarządzać sektorem zdrowia?
Autorzy: Paweł Śliwowski – Polski Instytut Ekonomiczny, dr Maciej Drożdż – Wirtualny Instytut Badawczy / Łukasiewicz-PORT, dr Karolina Nowak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, dr inż. Dorota Andrzejewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, David Liebers – Harvard Medical School, Zofia Meissner – ImpactCEE
POBIERZ RAPORT

Alma Mater Digital - Jak wyzwolić cyfrowy gen nauki w Polsce

Raport przedstawia potrzebę postępującej cyfryzacji nauki w celu edukowania studentów przygotowanych na spotkanie z wyzwaniami globalnej gospodarki. Przybliżamy przykłady, trendy i rozwiązania dla każdego poziomu szkolnictwa wyższego od studenta w sieci, przez cyfrowe uniwersytety, aż po krajowe strategie.

 • Wirtualne kampusy i zdalna kolaboracja
 • Koncept “Open science” i kooperacja akademicka
 • Case studies: trendy globalne, narodowe strategie i sposoby wdrażania
 • Rola partnerstw publiczno-prywatnych
Autorzy: Joanna Mazur – DELab Uniwersytet Warszawski
POBIERZ RAPORT

Kraków jest gotów! Strategia miasta odpornego na epidemię

Raport przedstawia analizę zmian społeczno-gospodarczych na obszarze Krakowa i okolic, które są wynikiem epidemii SARS-CoV-2. Głównym założeniem raportu jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji, przedstawienie dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących wykorzystywania przez samorząd potencjału przedsiębiorców i lokalnej społeczności w walce z wyzwaniami powstałymi na skutek ograniczeń wywołanych stanem pandemii.

 • Jak radzą sobie krakowskie przedsiebiorstwa w czasie lockdownu i jak zamrożenie wpłyneło na ich funkcjonowanie z naciskiem na wyróżnienie branży, które straciły oraz zyskały najwięcej.
 • Odwrócenie od konsumpcjonizmu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osobistego oraz wzrost usług cyfrowych w życiu codziennym Krakowian.
 • Jaki model działania powinien obrać Kraków, aby był postrzegany przez mieszkańców i turystów jako miasto bezpieczne i gotowe na zagrożenia.
 • Pakiety pomocowe dla samorządów w perspektywie krótko i długoterminowej.
 • Ocena stanu samorządu w kontekście wprowadzanych przepisów, w tym kwestie dyscypliny finansów publicznych ułatwienia w zamówieniach publicznych.
Autorzy: Alexander Barszcz – ImpactCEE, Zespół – Unia Metropolii Polskich
Komentarze: Wojciech Przybylski – Krakowski Park Technologiczny, Dr Robert Mołdach – Instytut Zdrowia i Demokracji, Katarzyna Śledziewska – DELab Uniwersytet Warszawski, Joanna Mazur – DELab Uniwersytet Warszawski
POBIERZ RAPORT

Impact fintech'19

Chmura nad Polską – potencjał, ryzyko, korzyści

Raport przedstawia kluczowe rodzaje i cechy chmur obliczeniowych, rodzaje modeli biznesowych i usług opartych na chmurze oraz zasady ich świadczenia. Ocenia zalety i potencjalne wady pracy w chmurze. Na tle rozwiniętego rynku zagranicznego pokazuje na konkretnych przykładach, jak z chmury korzystają dziś przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w Polsce. A także przedstawia zestaw ważnych porad dla użytkowników oraz dostawców usług. Zaprezentowane analizy pozwalają zrozumieć skalę i kierunki rozwoju globalnych usług chmurowych oraz wskazać obszary najbardziej atrakcyjne.

Autorzy: Autorzy: 300RESEARCH, Impact
Partnerzy: PKO Bank Polska, Chmura Krajowa, Google
POBIERZ RAPORT

Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019

Partner merytoryczny: Neontri
Partner: Impact fintech

Startup Poland: Polish Tech Scene 2019

Partnerzy:
PARP PFR Group,
ORLEN,
Fundacja Kronenberga City Handlowy,
Google,
HubHub