CONTACT

Please get in touch.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, tj. adres e-mail oraz imienia w celu odpowiedzi na zadanie przeze mnie pytanie za pomocą formularza kontaktowego.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Impact z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa.
Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla realizacji poniższego celu do współpracującej z Fundacją firmy informatycznej.
Wyrażenie zgody jest obligatoryjne abyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Zostałem poinformowany również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO.
Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: admin@impactcee.com lub wysłanie listu na adres: Fundacji Impact.
Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Impact jest Karolina Sybilska Email:iod@odosc.pl.
Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.