ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

Energy

Będziemy rozmawiać o transformacji w branży Energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

 • Wzajemne połączenie systemów energetycznych i lepsze przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii
 • Europejski “Green Deal” – Nowa polityka transformacji energetycznej
 • Promowanie innowacyjnych technologii i nowoczesnej infrastruktury
 • Zwiększenie efektywności energetycznej i pobudzenie ekoprojektów
 • Obniżenie emisyjności w sektorze gazowym i promowanie inteligentnej integracji wszystkich sektorów
 • Wzmocnienie pozycji konsumentów i pomoc państwom członkowskim w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu
 • Zwiększenie współpracy transgranicznej i regionalnej w celu efektywniejszego dzielenia się źródłami czystej energii
 • Propagowanie unijnych norm i technologii energetycznych na arenie światowej
 • Wykorzystanie całego potencjału europejskiej morskiej energii wiatrowej
 • Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii.
 • Cyfryzacja sektora energetycznego
 • Tworzenie innowacyjnych możliwości finansowania, w tym wspólne inwestycje
 • Polityka energetyczna Polski względem Unii Europejskiej
 • Regulacje prawne i polityka cenowa
 • Nowe usługi pomocnicze wspierane przez magazynowanie energii
 • Energia słoneczna i geotermalna, biopaliwo, biomasa
 • Wodór i ogniwa paliwowe
 • Sieć przesyłowa, infrastruktura,
 • Energia i elektrownie jądrowe
 • Polityka energetyczna Polski
 • Polityka cenowa
 • Znaczenie LNG w procesie transformacji sektora energetycznego
 • Badania i rozwój jako polityka efektywności energetycznej
 • Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz inne źródła finansowania EU

Przygotuj się na przyszłość

Bądź na bieżąco, ze wszystkim co dotyczy Impact CEE. Śledź najnowsze publikacje badań, innowacji technologicznych i regulacji.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

27 / 28 PAŹDZIERNIKA 2020 KATOWICE / POLSKA