WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Szansa na rozwój dla ciebie i twojego biznesu

Expo Zone

Impact Link

Roundtables

Reports

Connections Zone

Networking Event

Workshops

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Szansa na rozwój dla ciebie i twojego biznesu

Expo Zone

Wystawcy z całego świata i najnowsze inteligentne rozwiązania mobilne, a także wizje przyszłości.

Roundtables

Spotkania małych grup ekspertów w celu znalezienia rozwiązania korzystnego dla wszystkich interesariuszy.

Reports

Dogłębne badanie dotyczące najważniejszych zagadnień branżowych.

Connections Zone

Strefa zaprojektowana specjalnie dla spotkań z partnerami komercyjnymi. To właśnie tutaj omawiają oni możliwości współpracy z uczestnikami wydarzenia.

Networking Events

Spotkania odbywające się po części merytorycznej, pozwalające na poszerzenie sieci kontaktów w nieformalnej atmosferze.

Workshops

Sesje deep dive i aktywności w ramach wszystkich 8 ścieżek tematycznych, które odbywają się na Catalyst oraz Impulse Stage podczas dwóch dni wydarzenia.