MATERIAŁY ON DEMAND

Bryant Walker Smith, University of South Carolina

Keynote: Test kompatybilności: czy nowe technologie w mobilności zdezaktualizowały podstawy prawa?

Pandemia koronawirusa uwięziła w domach miliony ludzi i sparaliżowała wszystkie obszary transportu. Liderzy nie mogą jednak po prostu czekać, by pewnego dnia zobaczyć, jak wyglądać będzie ekosystem mobilności w nowym, zmienionym kształcie. Jak przedstawiają się możliwe scenariusze przyszłego rozwoju mobilności?

Mitchell Kosny, Ryerson University

Keynote: Coś więcej niż technologia – inteligentne miasta przyszłości

Inteligentne miasta są już z nami. Dostawcy rozwiązań coraz częściej forsują najnowsze osiągnięcia technologiczne jako sposób na zwiększenie odpowiedzialności samorządów lokalnych. Udostępnianie im informacji i danych lepszej jakości daje z kolei szansę na poprawę skuteczności procesu decyzyjnego. De facto, każde miasto pragnie na swój sposób wdrożyć rozwiązania inteligentne – niezależnie od tego, czy ma świadomość, czego faktycznie potrzebuje. W masowym pędzie technologicznym ginie jednak podstawowe założenie, zgodnie z którym „inteligentne miasto” to środek do celu… a nie cel sam w sobie.

Nils Meyer-Ohlendorf, Ecologic Institute

Keynote: Europejska polityka klimatyczna

Polityka klimatyczna jest obecenie bardzo istotnym tematem debaty w biznesie, sferze publicznej oraz prywatnej . Tworzenie nowych strategicznych celow ochrony srodowiska jest wyzwaniem dla nowcyh inwestycji, rozwoju gospodarki oraz wzrostu ekonomicznego. Jak zadbać o klimat przy podejmowaniu najwazniejszych decyzji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych?

Sarah Andrus, Oxford University Press

Keynote: Tworzenie systemu otwartej innowacji

Nauka może się rozwijać jedynie poprzez oparcie się na badaniach innych, a otwarta nauka ma na celu udostępnienie tej pracy wszystkim. Otwarta nauka to globalny ruch, który chce jak najwcześniej udostępniać publicznie publikacje, dane i badania oraz aktywnie zachęcać ogół społeczeństwa do udziału we wspólnym i przejrzystym procesie badawczym. Należy zauważyć, że obejmuje to wszystkie dyscypliny, nie tylko naukę.

Sławomir Pietrzyk, IS-WIRELESS

Keynote: Open RAN - szansa dla szybkiego rozwoju sieci 5G

Ważną i nową cechą sieci 5G jest rosnący ruch w branży w zakresie wdrażania infrastruktury sieci mobilnych w chmurze, co skutkuje otwartymi i zwirtualizowanymi sieciami dostępu radiowego (RAN). Standardy branżowe, takie jak RAN, pomogą stworzyć otwarty ekosystem sieci 5G. Przyjęcie otwartej infrastruktury mobilnej opartej na chmurze może przynieść wiele korzyści, w tym zróżnicowany łańcuch dostaw, krótsze czasy wdrażania oraz elastyczność wdrażania, eksploatacji i projektowania sieci.

Jacek Ratajczak, Zonifero

Keynote: Inteligentne i nowoczesne biuro dba o bezpieczeństwo swoich pracowników

Wg wielu opini praca zdalna jest dużo bardziej efektywna, ale na pewno nie zastąpi całkowicie pracy biurowej. Zwłaszcza w czasie pandemii okazało się, że nic nie zastąpi spotkań na żywo, dlatego po niej system pracy będzie miał charakter hybrydowy. Wiele firm chce utrzymać pracowników przynajmniej częściowo na pracy zdalnej i rozważa zmniejszenie powierzchni biurowych. Równocześnie rola biura będzie musiała stanowić atrakcyjną alternatywę do domowych warunków pracy. Inteligentne biurka wynajmnowane na godziny, indywidualny system oświetlenia stanowiska pracy, ergonomiczne krzesła, car sharing – to tylko z kilku rozwiązań, które będzie charakteryzować nowowczesne miejsca pracy.

Teaser NaukaDlaSpołeczeństwa

Polscy naukowcy zmieniają świat i sprawiają, że żyje nam się lepiej. #NaukaDlaSpołeczeńswa to projekt, którego celem jest popularyzacja najciekawszych i istotnych społecznie prac badawczych z różnych dziedzin nauki.