Meet our speaker - Jerzy Sławek

Jerzy  Sławek

Jerzy Sławek

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

Jerzy Sławek

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

BIO

Dean of the National Chamber of Restructuring Advisors