Shaping the future of mobility

Impact mobility rEVolution

to pierwszy i największy międzynarodowy kongres połączony z EXPO, odbywający się w Katowicach, w którym społeczność branży motoryzacyjnej i transportowej łączy swoje siły z sektorem telekomunikacyjnym i wysokich technologii, aby wspólnie kształtować przyszłość inteligentnej mobilności.

Impact mobility rEVolution

NOWY sposób myślenia

w którą stronę zmierza branża automotive i przygotowanie na innowacyjną wizję przyszłości, w której nowe środki transportu i modele biznesowe zredefiniują nasze codzienne życie i sposób komunikacji.

NOWY kształt ekosystemu

w którym innowatorzy i decydenci stają się liderami zmian i wspólnie pracują nad odkrywaniem nowych, niezbadanych obszarów.

NOWY zestaw narzędzi

które pomogą rozwinąć gospodarkę, podnieść jakość codziennego życia oraz promować zrównoważoną przyszłość.

Impact mobility rEVolution w liczbach:

2000

uczestników

400

firm

150

uczelni i instytutów badawczych

200

startupów

150

speakerów

Ścieżki tematyczne


E-mobility and
fuel cell electric
vehicles (FCEVs)


Connected
and automated
driving (CAD)


Environment
& energy storage
and efficiency


Freight transport
and logistics


Urban
mobility


Rethinking mobility
– new means and
business models


Financing,
investments
and PPPs

Wydarzenia towarzyszące

gdzie innowatorzy i decydenci stają się liderami zmian i wspólnie pracują nad odkrywaniem nowych, niezbadanych obszarów.


Workshops


Business
Booster


Roundtables


Impact
Link


B2B
zone


Networking
Events


SciTech +
Eduhackathon

Kongres

Expo

Wydarzenia towarzyszące


Main
Stage


Challenger
Arena


Expo
Arena


Workshop
Stage

To nie tylko EVENT

Merytorycznie spójny program zawierający:

- raporty
- eksperckie spotkania zamknięte
- wykresy branżowe
- zagraniczne prezentacje
- inwestycje
- konsolidację uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych

Zapisz się i bądź na bieżąco!

By clicking subscribe I agree to the processing of my personal data indicated in above form, i.e. e-mail address in order to receive newsletter information from the Impact Foundation. The administrator of personal data is the Impact Foundation with its registered office in Warsaw, at Stawki Street 3a / 47, 00-193 Warsaw. We would like to inform you that obtained personal data may be forwarded to the following purpose to an IT company cooperating with the Foundation or a marketing agency. Provided data will be processed in accordance with Article 6 point 1 a of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repeal of Directive 95 / 46 / EC. Personal data collected in order to provide people who subscribed to the newsletter, with marketing content, information about our events via e-mail, will be processed on the basis of expressed consent, i.e. art. 6 par. 1 lit. and GDPR. Data provided for this purpose will be processed until the Participant withdraws its consent. Data can be processed in an automated way, including form of profiling. Data collected automatically can be used to analyze the behavior of users on our website, to collect demographic data about our users or to personalize the content of our websites. Providing data is completely voluntary. I have been informed about the right to access my data and rectification, deletion, processing restrictions, the right to transfer data, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing. Also, to oppose profiling in accordance with Art. 21 GDPR. Withdrawal of consent or objection to profiling might be expressed by sending an e-mail to the following address: admin@impactcee.com or sending a letter to the following address: Stawki 3a/47, 00-192 Warsaw, Poland. Data Protection Inspector at the Impact Foundation is Karolina Sybilska, her e-mail is: karolina.sybilska@odosc.pl I have been informed of the right to lodge a complaint to the President of the Office for Data Protection if it is found that the processing of personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.