Warsztaty, czyli wiedza ekspercka

inspirująca branżę motoryzacyjną

Connected & automated driving (CAD)

Connected & automated driving (CAD)

Kluczowe pojęcia:

 • Infrastruktura cyfrowa
 • Ramy prawne
 • Współpraca i interakcja międzybranżowa
 • Bezpieczeństwo i ochrona prywatności
 • Innowacje: najnowsze technologie i aplikacje
 • Niezawodna łączność: Standaryzacja AV i 5G
 • Cyfryzacja transportu
 • Nowe trendy w Internecie Rzeczy (IoT) oraz szybkiej łączności

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej (lub spokrewnionej)
 • Pracujesz nad rewolucyjnymi innowacjami w mobilności
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność
 • Prowadzisz start-up, spółkę Venture Capital albo jesteś influencerem w branży cyfrowej

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

E-mobility and fuel cell electric vehicles (FCEVs)

E-mobility and fuel cell electric vehicles (FCEVs)

Kluczowe kwestie:

 • E-mobilność zmusza producentów samochodów do wyjścia poza znane im schematy. Trwa wyścig, by stworzyć najlepszy samochód elektryczny, a co za tym idzie, cały „ekosystem” e-mobilności łaknie innowacji.
 • Nowe technologie przekładają się na nowe miejsca pracy – zwłaszcza dla utalentowanych ludzi o kompetencjach międzybranżowych (Tech/IT/Motoryzacja).
 • Rola współpracy transgranicznej jest tu kluczowa – potrzebujemy jednolitych standardów technicznych i regulacji, aby firmy z różnych branż i krajów mogły bez przeszkód ze sobą współpracować.
 • Nie zapominajmy też o benzynie – samochody na tradycyjne paliwo nie znikną z dnia na dzień. Jak efektywnie zarządzać taką transformacją?
 • Chodzi nie tylko o lepszą jakość powietrza. Ewolucja e-mobilności doprowadziła do opracowania inteligentnych sieci zasilania – bardziej wydajnych metod dostarczania elektryczności dla potrzeb samochodów elektrycznych oraz do innych celów.

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej lub spokrewnionej (np. OEM),
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność,
 • Jesteś operatorem floty pojazdów,
 • Reprezentujesz instytucję unijną lub władze krajowe/samorządowe.

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Urban mobility

Urban mobility

Kluczowe pojęcia:

 • Inteligentne planowanie urbanistyczne i dojazdy
 • Zielona komunikacja miejska (zero emisji)
 • Szybkie autobusy (BRT), autobusy autonomiczne
 • Inne sposoby przemieszczania się: ride-haling, ride-sharing, bike-sharing
 • Połączenie inteligentnego miasta z przedmieściami: tam i z powrotem
 • Ujednolicone systemy biletów i płatności
 • Zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Rola Big Data
 • Kwestie prawne związane z przyszłością mobilności miejskiej

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz dla publicznego przedsiębiorstwa transportu (lub zapewiasz usługi uzupełniające, np. system płatności)
 • Jesteś planistą miejskim
 • Jesteś operatorem floty pojazdów używanych do przejazdów w mieście (ride-haling, bike-sharing, logistyka)
 • Reprezentujesz władze krajowe/samorząd lub NGO
 • Mieszkasz w mieście i chcesz się zaangażować w jego sprawy

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Freight transport and logistics

Freight transport and logistics

Kluczowe pojęcia:

 • Optymalne wykorzystanie i zarządzanie infrastrukturą
 • Zarządzanie ruchem drogowym, parkingami, załadunkiem i rozładunkiem
 • Drogi dojazdowe
 • Sieci długodystansowe, jazda w kolumnie (platooning), ładowanie
 • Inteligentna spedycja miejska, spedycja miejska, modele biznesowe

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz dla branży motoryzacyjnej (zwłaszcza jako dostawca OEM lub TIER 1)
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność
 • Reprezentujesz instytucję unijną lub władze krajowe/samorządowe
 • Jesteś operatorem floty pojazdów

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Rethinking mobility - new means and business models

Rethinking mobility: evolving business models and new methods of transportation

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej (lub spokrewnionej),
 • Pracujesz nad rewolucyjnymi innowacjami w mobilności,
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność,
 • Prowadzisz startup lub spółkę Venture Capital, dostarczasz technologie, jesteś młodym badaczem lub rozwijasz spin-off uniwersytecki.

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Environment & energy storage and efficiency

Environmentally-friendly sources of energy and energy storage

Kluczowe pojęcia:

 • Inteligentne planowanie urbanistyczne i dojazdy
 • Systemy magazynowania energii
 • Co zrobić z CO 2 ? Większa świadomość, zmiany zachowań
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Jakość powietrza, ruch drogowy, hałas

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz jako urzędnik państwowy (zwłaszcza we władzach samorządowych)
 • Jesteś planistą miejskim
 • Pracujesz w branży energetycznej

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Financing, investments and PPPs

Financing, investments and PPPs

Kluczowe kwestie:

 • Zrównoważone rozwiązania, które mogą nam pomóc poradzić sobie z rosnącą populacją miast, już istnieją – ale zbudowanie potrzebnej dla nich infrastruktury jest kosztowne i wymaga czasu.
 • Kto zapłaci za potrzebne miastom zrównoważone rozwiązania? Jakie szanse biznesowe pojawią się w ramach realizacji tych rozwiązań?
 • W jaki sposób społeczeństwo jako całość może się zaangażować w tworzenie bardziej wydajnych, zrównoważonych i długoterminowych rozwiązań transportowych na przyszłość?

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Reprezentujesz władze krajowe lub samorząd (zwłaszcza jeśli zajmujesz się transportem publicznym w swoim mieście lub regionie)
 • Reprezentujesz firmę oferującą innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dla miast
 • Reprezentujesz fundusz rozwojowy lub Venture Capital
 • Masz projekt i/lub start-up potrzebujący finansowania

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Mastercard zaprasza przedstawicieli Urzędów Miejskich, Starostw Powiatowych oraz Urzędów Gmin do udziału w warsztacie pt.:

"Getting smart around cities"

Rafał Trepka, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu na Europę Środkowo-Wschodnią w Mastercard, przedstawi następujące kwestie:

 • Jak Mastercard odpowiada na kluczowe wyzwania w obszarach mobilności i rozwoju: rozwój ekonomiczny miejscowości i regionów; innowacje i digitalizacja; mobilność – transport publiczny, parkingi, rowery; interpretacja danych.
  Miasta dzisiaj muszą sobie radzić z takimi wyzwaniami, jak ograniczenia budżetowe, rozwój infrastruktury, zmieniająca się demografia i zasoby pracy. Podczas warsztatów pokażemy jak, we współpracy z Mastercard, miasto może lepiej identyfikować cele inwestycyjne, aby maksymalizować zwrot z inwestycji, usprawniać obsługę mieszkańców, redukować korki i zachęcać do korzystania z transportu publicznego, ułatwić korzystanie z parkingów i rowerów miejskich, a także lepiej zrozumieć i zwiększać przychody z ruchu turystycznego.
 • Płatności w transporcie: płatności zbliżeniowe, karta jako elektroniczny nośnik biletu, agregacja, rozwiązania mobilne i inne.
  Jakie formy i uczestników transportu powinniśmy brać pod uwagę, np: transport publiczny (autobus, tramwaj, pociągi, metro), opłaty za autostrady i inne opłaty za przejazdy, parkingi, taksówki, rowery miejskie oraz jak można wygodnie za te usługi płacić (np. płatności zbliżeniowe kartą lub telefonem, płatności w aplikacji, specjalne czytniki w środkach transportu, inne rozwiązania systemowe). Dodatkowo, jak spowodować aby karty płatnicze, które konsumenci już posiadają, stały się nośnikami biletu oraz umożliwiać inteligentną agregacje poszczególnych przejazdów w jedną opłatę.
 • Case studies z różnych krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Węgry, Włochy i inne.
  Omawiając rozwiązania z różnych miast, wskażemy, skąd miasta czerpią inspiracje i główne korzyści, biorąc pod uwagę liczbę osób podróżujących, przejazdów, użytych kart, oszczędności w kosztach poboru opłat i przede wszystkich poprawienie jakości obsługi klienta, tak aby konsumenci traktowali transport publiczny jako łatwą alternatywę dla własnego środka transportu. Popatrzymy na takie miasta jak: Łódź, Wrocław, Warszawa, Jaworzno; Praga i Centralna Bohemia, Brno i Moravia, Pilzno, Liberec, Kolin, Ołomuniec, Ostrawa, Bratysława; Nowy Jork; Londyn; Szeged, Mediolan i inne.
Weź udział w warsztatach

Chcesz wziąć udział w warsztatach? Zarejestruj się na wydarzenie już dziś!

Polski Fundusz Rozwoju, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Miast Polskich oraz Partnerzy Merytoryczni: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego
zapraszają przedstawicieli Urzędów Miejskich, Starostw Powiatowych oraz Urzędów Gmin do udziału w warsztacie pt.:

“Potencjał wykorzystania i praktyczne aspekty zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w mieście, powiecie i gminie”

Spotkają się z Państwem:

Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju,
Dariusz Werschner – Prezes Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych (moderator).

Program warsztatu:

 • Przedstawienie dronów jako technologii – możliwości, korzyści, trendy (PISB);
 • Możliwe zastosowania technologii dronowych w JST – studia przypadków;
 • Bezpieczeństwo i wytyczne dla zamawiających usługi BSP – z perspektywy legislacji (ULC);
 • Bezpieczeństwo i wytyczne dla zamawiających usługi BSP – z perspektywy zarządzania przestrzenią powietrzną (PAŻP);
 • Analiza zastosowań technologii dronowych w danym mieście/powiecie/gminie oraz dobre praktyki w procesie zamówienia i wdrożenia – ćwiczenie (PISB, PFR FIS).
Weź udział w warsztatach

Chcesz wziąć udział w warsztatach? Zarejestruj się na wydarzenie już dziś!

ImpactCEE zaprasza Startupy na warsztaty pod tytułem:

“Startup Academy”

Myślisz o założeniu lub prowadzisz startup, chcesz wiedzieć jak robią to najlepsi?! Dlaczego im się udało? Co zrobili źle i jakich błędów mogli uniknąć. Zapisz się na warsztaty i ucz się od najlepszych: Impact Connected Car, PAVAGEN, Startup Sesame, ReaktorX, Estimote, GrowBots

 • Sara Pedraz / Impact connected car / Automotive startups and corps: how to bridge the gap?
 • Laurence Kemball-Cook / Pavagen / Internacional scaling up
 • Cristian Santibanez / Startup Sesame / Smartcity startups
 • Marcin Klimek / Estimote / Make money. Fast!
 • Greg Pietruszynski / Growbots / 500Startup journey
 • Agata Kwaśniewska / Reaktor / Is it worth to pass pre-acelerator
Weź udział w warsztatach

Chcesz wziąć udział w warsztatach? Zarejestruj się na wydarzenie już dziś!