Szansa na rozwój

dla ciebie i twojego biznesu

Challenger Arena

Workshops

Impact Link

EduHackathon

Business Booster

Networking

S4E

Roundtables

B2B Zone

Challenger Arena

Przestrzeń zaaranżowana na potrzeby wystąpień start-upów i firm prezentujących swoje produkty w strefie EXPO. Wyjątkowa scena oraz okalająca ją publiczność tworzą arenę, na której przez dwa dni odbywać się będą wystąpienia speakerów, prezentacje wybranych start-upów oraz inne formy ich przedstawiania się, np. rozmowy z inwestorami. Kameralna forma sceny i bliskość publiczności będą sprzyjać pasjonującym wystąpieniom.

Workshop Stage

Przestrzeń dedykowana warsztatom organizowanym przez Partnerów wydarzenia (zarówno komercyjnych, jak i merytorycznych). Publiczność będzie miała możliwość zadawanie pytań oraz dyskuskutowania z prowadzącymi. Każdy warsztat będzie wzbogacony o materiały graficzne, filmy oraz prezentacje wyświetlane w trakcie wystąpienia.

Zapisz się na warsztaty

EduHackathon

EduHackathon, to praca z wykorzystaniem narzędzi design thinking nad wybranymi problemami, które wykraczają poza jedną dyscyplinę wiedzy. Ma formułę eksperckiej sesji kreatywnej z udziałem przedstawicieli biznesu z branży automotive, start-upów mobility, instytucji administracyjnych oraz środowiska akademickiego. Włączenie przedstawicieli wszystkich sektorów pozwala spojrzeć na dane zagadnienie z różnych perspektyw i znaleźć rozwiązanie optymalne z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych. Efekty modułu zostaną zaprezentowane podczas sesji “EduHackathon pitches” na Workshop Stage w drugim dniu wydarzenia.

Business Booster

Spotkania przy stanowiskach instytucji publicznych, których celem jest aktywny dialog tychże instytucji z przedstawicielami biznesu. Business Booster pozwoli każdemu uczestnikowi Impact mobility rEVolution’18 na skonsultowanie swoich rozwiązań, zadanie pytań oraz zasięgnięcie opinii. Format skierowany jest głównie do przedsiębiorców. Umówienie spotkania będzie możliwe zarówno przed wydarzeniem jak i w jego trakcie, przy recepcji działającej podczas dwóch dni Impact mobility rEVolution’18

Umów się na spotkanie

Networking

Otwarta impreza dla wszystkich uczestników wydarzenia, odbywająca się bezpośrednio po części merytorycznej pierwszego dnia Impact mobility rEVolution’18. Podczas spotkania goście mają możliwość networkingu w luźnej atmosferze, przy muzyce i drinku w dłoni.

S4E

Sesja pitchingowa odbywająca się na głównej scenie, przeznaczona dla kilku wyselekcjonowanych start-upów. Każda z firm przeprowadzi kilkuminutową prezentację przed jury oraz zgromadzoną publicznością. Po każdym wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi, aby jury mogło lepiej poznać prezentowany projekt. Po zakończeniu pitchingu i naradzie jury wybiera zwycięski start-up, który zdaniem jurorów zaprezentował się najlepiej.

Roundtables

Zamknięte spotkania eksperckie, których celem jest znalezienie rozwiązań dla konkretnych problemów, korzystnych dla wszystkich interesariuszy.

B2B Zone

Strefa poświęcona partnerom komercyjnym, gdzie odbywają się spotkania “jeden na jeden”.

Zarezerwuj stolik

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!