2 dni, 3 sceny, 7 ścieżek tematycznych

inspirujących branżę motoryzacyjną

Connected & automated driving (CAD)

Connected & automated driving (CAD)

Kluczowe pojęcia:

 • Infrastruktura cyfrowa
 • Ramy prawne
 • Współpraca i interakcja międzybranżowa
 • Bezpieczeństwo i ochrona prywatności
 • Innowacje: najnowsze technologie i aplikacje
 • Niezawodna łączność: Standaryzacja AV i 5G
 • Cyfryzacja transportu
 • Nowe trendy w Internecie Rzeczy (IoT) oraz szybkiej łączności

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej (lub spokrewnionej)
 • Pracujesz nad rewolucyjnymi innowacjami w mobilności
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność
 • Prowadzisz start-up, spółkę Venture Capital albo jesteś influencerem w branży cyfrowej

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

E-mobility and fuel cell electric vehicles (FCEVs)

E-mobility and fuel cell electric vehicles (FCEVs)

Kluczowe kwestie:

 • E-mobilność zmusza producentów samochodów do wyjścia poza znane im schematy. Trwa wyścig, by stworzyć najlepszy samochód elektryczny, a co za tym idzie, cały „ekosystem” e-mobilności łaknie innowacji.
 • Nowe technologie przekładają się na nowe miejsca pracy – zwłaszcza dla utalentowanych ludzi o kompetencjach międzybranżowych (Tech/IT/Motoryzacja).
 • Rola współpracy transgranicznej jest tu kluczowa – potrzebujemy jednolitych standardów technicznych i regulacji, aby firmy z różnych branż i krajów mogły bez przeszkód ze sobą współpracować.
 • Nie zapominajmy też o benzynie – samochody na tradycyjne paliwo nie znikną z dnia na dzień. Jak efektywnie zarządzać taką transformacją?
 • Chodzi nie tylko o lepszą jakość powietrza. Ewolucja e-mobilności doprowadziła do opracowania inteligentnych sieci zasilania – bardziej wydajnych metod dostarczania elektryczności dla potrzeb samochodów elektrycznych oraz do innych celów.

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej lub spokrewnionej (np. OEM),
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność,
 • Jesteś operatorem floty pojazdów,
 • Reprezentujesz instytucję unijną lub władze krajowe/samorządowe.

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Urban mobility

Urban mobility

Kluczowe pojęcia:

 • Inteligentne planowanie urbanistyczne i dojazdy
 • Zielona komunikacja miejska (zero emisji)
 • Szybkie autobusy (BRT), autobusy autonomiczne
 • Inne sposoby przemieszczania się: ride-haling, ride-sharing, bike-sharing
 • Połączenie inteligentnego miasta z przedmieściami: tam i z powrotem
 • Ujednolicone systemy biletów i płatności
 • Zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Rola Big Data
 • Kwestie prawne związane z przyszłością mobilności miejskiej

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz dla publicznego przedsiębiorstwa transportu (lub zapewiasz usługi uzupełniające, np. system płatności)
 • Jesteś planistą miejskim
 • Jesteś operatorem floty pojazdów używanych do przejazdów w mieście (ride-haling, bike-sharing, logistyka)
 • Reprezentujesz władze krajowe/samorząd lub NGO
 • Mieszkasz w mieście i chcesz się zaangażować w jego sprawy

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Freight transport and logistics

Freight transport and logistics

Kluczowe pojęcia:

 • Optymalne wykorzystanie i zarządzanie infrastrukturą
 • Zarządzanie ruchem drogowym, parkingami, załadunkiem i rozładunkiem
 • Drogi dojazdowe
 • Sieci długodystansowe, jazda w kolumnie (platooning), ładowanie
 • Inteligentna spedycja miejska, spedycja miejska, modele biznesowe

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz dla branży motoryzacyjnej (zwłaszcza jako dostawca OEM lub TIER 1)
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność
 • Reprezentujesz instytucję unijną lub władze krajowe/samorządowe
 • Jesteś operatorem floty pojazdów

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Rethinking mobility - new means and business models

Rethinking mobility: evolving business models and new methods of transportation

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej (lub spokrewnionej),
 • Pracujesz nad rewolucyjnymi innowacjami w mobilności,
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność,
 • Prowadzisz startup lub spółkę Venture Capital, dostarczasz technologie, jesteś młodym badaczem lub rozwijasz spin-off uniwersytecki.

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Environment & energy storage and efficiency

Environmentally-friendly sources of energy and energy storage

Kluczowe pojęcia:

 • Inteligentne planowanie urbanistyczne i dojazdy
 • Systemy magazynowania energii
 • Co zrobić z CO 2 ? Większa świadomość, zmiany zachowań
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Jakość powietrza, ruch drogowy, hałas

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz jako urzędnik państwowy (zwłaszcza we władzach samorządowych)
 • Jesteś planistą miejskim
 • Pracujesz w branży energetycznej

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Financing, investments and PPPs

Financing, investments and PPPs

Kluczowe kwestie:

 • Zrównoważone rozwiązania, które mogą nam pomóc poradzić sobie z rosnącą populacją miast, już istnieją – ale zbudowanie potrzebnej dla nich infrastruktury jest kosztowne i wymaga czasu.
 • Kto zapłaci za potrzebne miastom zrównoważone rozwiązania? Jakie szanse biznesowe pojawią się w ramach realizacji tych rozwiązań?
 • W jaki sposób społeczeństwo jako całość może się zaangażować w tworzenie bardziej wydajnych, zrównoważonych i długoterminowych rozwiązań transportowych na przyszłość?

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Reprezentujesz władze krajowe lub samorząd (zwłaszcza jeśli zajmujesz się transportem publicznym w swoim mieście lub regionie)
 • Reprezentujesz firmę oferującą innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dla miast
 • Reprezentujesz fundusz rozwojowy lub Venture Capital
 • Masz projekt i/lub start-up potrzebujący finansowania

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Connected & automated driving (CAD)

Connected & automated driving (CAD)

Kluczowe pojęcia:

 • Infrastruktura cyfrowa
 • Ramy prawne
 • Współpraca i interakcja międzybranżowa
 • Bezpieczeństwo i ochrona prywatności
 • Innowacje: najnowsze technologie i aplikacje
 • Niezawodna łączność: Standaryzacja AV i 5G
 • Cyfryzacja transportu
 • Nowe trendy w Internecie Rzeczy (IoT) oraz szybkiej łączności

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej (lub spokrewnionej)
 • Pracujesz nad rewolucyjnymi innowacjami w mobilności
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność
 • Prowadzisz start-up, spółkę Venture Capital albo jesteś influencerem w branży cyfrowej

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

E-mobility and fuel cell electric vehicles (FCEVs)

E-mobility and fuel cell electric vehicles (FCEVs)

Kluczowe kwestie:

 • E-mobilność zmusza producentów samochodów do wyjścia poza znane im schematy. Trwa wyścig, by stworzyć najlepszy samochód elektryczny, a co za tym idzie, cały „ekosystem” e-mobilności łaknie innowacji.
 • Nowe technologie przekładają się na nowe miejsca pracy – zwłaszcza dla utalentowanych ludzi o kompetencjach międzybranżowych (Tech/IT/Motoryzacja).
 • Rola współpracy transgranicznej jest tu kluczowa – potrzebujemy jednolitych standardów technicznych i regulacji, aby firmy z różnych branż i krajów mogły bez przeszkód ze sobą współpracować.
 • Nie zapominajmy też o benzynie – samochody na tradycyjne paliwo nie znikną z dnia na dzień. Jak efektywnie zarządzać taką transformacją?
 • Chodzi nie tylko o lepszą jakość powietrza. Ewolucja e-mobilności doprowadziła do opracowania inteligentnych sieci zasilania – bardziej wydajnych metod dostarczania elektryczności dla potrzeb samochodów elektrycznych oraz do innych celów.

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej lub spokrewnionej (np. OEM),
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność,
 • Jesteś operatorem floty pojazdów,
 • Reprezentujesz instytucję unijną lub władze krajowe/samorządowe.

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Urban mobility

Urban mobility

Kluczowe pojęcia:

 • Inteligentne planowanie urbanistyczne i dojazdy
 • Zielona komunikacja miejska (zero emisji)
 • Szybkie autobusy (BRT), autobusy autonomiczne
 • Inne sposoby przemieszczania się: ride-haling, ride-sharing, bike-sharing
 • Połączenie inteligentnego miasta z przedmieściami: tam i z powrotem
 • Ujednolicone systemy biletów i płatności
 • Zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Rola Big Data
 • Kwestie prawne związane z przyszłością mobilności miejskiej

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz dla publicznego przedsiębiorstwa transportu (lub zapewiasz usługi uzupełniające, np. system płatności)
 • Jesteś planistą miejskim
 • Jesteś operatorem floty pojazdów używanych do przejazdów w mieście (ride-haling, bike-sharing, logistyka)
 • Reprezentujesz władze krajowe/samorząd lub NGO
 • Mieszkasz w mieście i chcesz się zaangażować w jego sprawy

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Freight transport and logistics

Freight transport and logistics

Kluczowe pojęcia:

 • Optymalne wykorzystanie i zarządzanie infrastrukturą
 • Zarządzanie ruchem drogowym, parkingami, załadunkiem i rozładunkiem
 • Drogi dojazdowe
 • Sieci długodystansowe, jazda w kolumnie (platooning), ładowanie
 • Inteligentna spedycja miejska, spedycja miejska, modele biznesowe

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz dla branży motoryzacyjnej (zwłaszcza jako dostawca OEM lub TIER 1)
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność
 • Reprezentujesz instytucję unijną lub władze krajowe/samorządowe
 • Jesteś operatorem floty pojazdów

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Rethinking mobility - new means and business models

Rethinking mobility: evolving business models and new methods of transportation

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz w branży motoryzacyjnej (lub spokrewnionej),
 • Pracujesz nad rewolucyjnymi innowacjami w mobilności,
 • Dostarczasz rozwiązania tech/IT, które mogą mieć wpływ na mobilność,
 • Prowadzisz startup lub spółkę Venture Capital, dostarczasz technologie, jesteś młodym badaczem lub rozwijasz spin-off uniwersytecki.

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Environment & energy storage and efficiency

Environmentally-friendly sources of energy and energy storage

Kluczowe pojęcia:

 • Inteligentne planowanie urbanistyczne i dojazdy
 • Systemy magazynowania energii
 • Co zrobić z CO 2 ? Większa świadomość, zmiany zachowań
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Jakość powietrza, ruch drogowy, hałas

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Pracujesz jako urzędnik państwowy (zwłaszcza we władzach samorządowych)
 • Jesteś planistą miejskim
 • Pracujesz w branży energetycznej

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!

Financing, investments and PPPs

Financing, investments and PPPs

Kluczowe kwestie:

 • Zrównoważone rozwiązania, które mogą nam pomóc poradzić sobie z rosnącą populacją miast, już istnieją – ale zbudowanie potrzebnej dla nich infrastruktury jest kosztowne i wymaga czasu.
 • Kto zapłaci za potrzebne miastom zrównoważone rozwiązania? Jakie szanse biznesowe pojawią się w ramach realizacji tych rozwiązań?
 • W jaki sposób społeczeństwo jako całość może się zaangażować w tworzenie bardziej wydajnych, zrównoważonych i długoterminowych rozwiązań transportowych na przyszłość?

Ta ścieżka zainteresuje Cię, jeśli:

 • Reprezentujesz władze krajowe lub samorząd (zwłaszcza jeśli zajmujesz się transportem publicznym w swoim mieście lub regionie)
 • Reprezentujesz firmę oferującą innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dla miast
 • Reprezentujesz fundusz rozwojowy lub Venture Capital
 • Masz projekt i/lub start-up potrzebujący finansowania

Dołącz do osób tworzących przyszłość inteligentnej mobilności. Ilość wejściówek ograniczona. Zarejestruj się jeszcze dziś!