Skip to main content

Prymus, model językowy AI był gościem specjalnym na Impact’24. Eksperyment maturalny z jego udziałem przeprowadziła Fundacja Zwolnieni z Teorii, która apeluje o pilne dopasowanie systemu edukacji do potrzeb współczesnego świata.

Prymus, model językowy AI, przygotowywał się do matury na podstawie tej samej wiedzy co tegoroczni abiturienci. Został wyposażony w podstawę programową oraz system oceny matur. Napisanie pracy z języka polskiego zajęło mu ok. 30 min. Otrzymał pozytywną ocenę, wystawioną przez trzech niezależnych od siebie nauczycieli – dwóch z nich to egzaminatorzy maturalni. Wynik jaki uzyskał Prmus (zdał na 62%) zostawia nas z ważnym pytaniem: czy chcemy, żebyy szkoła nadal była skoncentrowana wokół tego, co już potrafią maszyny?

Obejrzyj video z Prymusem  

Polski system edukacji potrzebuje zmian!

Eksperyment przeprowadzony przez Fundację Zwolnieni z Teorii rozpoczął publiczną dyskusję na ten temat. O tym, jak przeprowadzić proces zmian w edukacji, rozmawiano także podczas spotkania otwartego na Impact 24. Jego uczestnikami byli: Paula Bruszewska, Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii, Piotr Wachowiak, Rektor SGH oraz Piotr Voelkel, przedsiębiorca, właściciel Uniwersytetu SWPS i mecenas sztuki. 

– Widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga holistycznego podejścia do edukacji, a tym samym znalezienia w niej czasu na rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, sprawczość, empatia. W umiejętnościach miękkich technologia jeszcze długo nie zastąpi człowieka. – mówi Paula Bruszewska, Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Zmiany, o które postuluje Fundacja, pokrywają się z celami edukacji, wskazywanymi przez Radę Europy, są to: przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy i aktywnego obywatelstwa w demokratycznym społeczeństwie oraz rozwój osobisty. Zdobywanie rozległej bazy wiedzy zajmuje zaś ostatnie miejsce na tej liście i jest największym problemem polskiego szkolnictwa (wg. badania CBOS). 

Widzisz potrzebę zmiany? Podpisz list otwarty!

Dlatego Fundacja Zwolnieni z Teorii przygotowała list otwarty, w którym apeluje o pilne wprowadzenie zmian. List podpisało już 40 przedstawicieli edukacji, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych, m.in. Piotr Wachowiak – profesor, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Przemek Staroń  – psycholog, Nauczyciel Roku 2018, Maciej Witucki – prezes Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Brunon Bartkiewicz – prezes ING Banku Śląskiego, Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita, czy Jędrzej Witkowski – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 2000 osób. List można podpisać wchodząc na stronę: https://otwarcinazmiane.pl/, na której można także obejrzeć przebieg eksperymentu z Prymusem.

Na razie zmiany wprowadzane są oddolnie

Fundacja Zwolnieni z Teorii od 10 lat uzupełnia edukację szkolną o przestrzeń do zdobywania praktyki. Działają w oparciu o nowoczesną metodykę nauczania, w ramach której młodzież, realizując własny projekt społeczny, rozwija kompetencje przyszłości, takie jak: współpracę, sprawczość, innowacyjność. Pracując w zespole, nastolatki wychodzą poza mury szkolne i rozwiązują prawdziwe problemy ich otoczenia np.: organizują zbiórki, tłumaczą neuroróżnorodność, edukują o sztucznej inteligencji i wprowadzają działania proekologiczne. Ponad 33 tysiące uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych zrobiło już projekt, mimo, że nie jest to ich szkolnym obowiązkiem. W rozwoju wspierają ich nauczyciele z ponad 50% szkół. 

Udostępnij artykuł