Skip to main content

Czy kobiety potrafią zmieniać świat? Czy wszystkie dziewczyny wierzą, że mogą być geniuszkami matematyki, łamać szyfry, tworzyć kody i zaawansowane programy, albo zostać prekursorkami nowych technologii, od których będzie zależała przyszłość? Te, które w to uwierzyły poznamy podczas wystawy na Impact’24.

SZYFRODZIEWCZYNY Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu fot. Łukasz Gdak

W dniach 15-16 maja, podczas Impact’24, Centrum Szyfrów Enigma zaprezentuje wystawę pt. “SZYFRODZIEWCZYNY – CIPHER GIRLS”, która interpretuje i upowszechnia dziedzictwo intelektualne kobiet w kryptologii, naukach matematycznych oraz informatycznych, których kryptologia jest gałęzią. Odwiedzając wystawę uczestnicy Impact’24 będą mieli okazję poznać inspirujące polskie matematyczki, szyfrantki i programistki, a także wynalazczynie oraz pionierki nowych technologii z całego świata! Wystawa “SZYFRODZIEWCZYNY – CIPHER GIRLS” stanowi część szerokiego programu edukacyjno-kulturalnego Centrum Szyfrów Enigma, którego celem jest uzupełnianie rozproszonych luk związanych z obecnością oraz widocznością kobiet w historii nauk ścisłych i rozwoju technologii cyfrowych. Prezentowana na Impact’24 ekspozycja o Szyfrodziewczynach, nawiązuje w swojej aranżacji do ikonicznego dzieła sztuki feministycznej „The Dinner Party” Judy Chicago. Będzie to przestrzeń do zdobywania wiedzy, ale także dialogu oraz wymiany spostrzeżeń i dobrych praktyk.

Wystawa jest adresowana do szerokiego grona odbiorczyń i odbiorców, w szczególności do dziewczyn i kobiet, rozwijających swoje kariery w STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), a także ich przyszłych mentorek i mentorów. 

„Śniadanie z Szyfrodziewczynami” i edyton Centrum Szyfrów Enigma na Impact’24

Podczas trwania wystawy odbędą się dwa wydarzenia specjalne. Pierwsze z nich to zaplanowane na 15 maja herstoryczne „Śniadanie z Szyfrodziewczynami”, organizowane przez Centrum Szyfrów Enigma i Fundację Muzeum Historii Kobiet. Wezmą w nim udział naukowczynie i herstoryczki, które dyskutować będą o wyzwaniach przed jakimi stoją współczesne kobiety w obszarach związanych z matematyką, naukami ścisłymi i najnowszymi technologiami, w tym AI. 

Podczas drugiego dnia Impact’24, w przestrzeni wystawy “SZYFRODZIEWCZYNY – CIPHER GIRLS”, Centrum Szyfrów Enigma, we współpracy z Wikimedia Polska, zainauguruje edyton – wydarzenie, podczas którego, każdy będzie mógł aktywnie włączyć się we wspólne tworzenie i rozwijanie artykułów o Szyfrodziewczynach, które nadal nie mają swoich kart w Wikipedii. Dodatkową atrakcją przygotowanej przez Centrum Szyfrów Enigma wystawy, będą repliki niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma oraz tzw. Bomby Mariana Rejewskiego, pierwszego człowieka na świecie, który złamał szyfry Enigmy!

SZYFRODZIEWCZYNY Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu fot. Łukasz Gdak

Udostępnij artykuł