Dlaczego Kraków?

Silny ośrodek gospodarczy

Kraków należy do najszybciej rozwijających się gospodarczo metropolii w Polsce. Jest nowoczesnym miastem, w którym zamieszkuje i gdzie pracuje ponad milion osób. Kraków to centrum kulturalne, turystyczne, kongresowe i naukowe – to 150 tys. studentów i 23 szkoły wyższe, a także ponad 200 międzynarodowych korporacji z branży nowoczesnych usług dla biznesu, zatrudniających blisko 80 tys. osób w sektorach IT, usług, badań i rozwoju, analityki biznesowej i finansów. Miasto znajduje się w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji dla rozwoju usług biznesowych, oferując jedne z najlepszych warunków w kraju do inwestowania i do rozwijania własnego biznesu. Decyduje o tym zarówno stała obecność i rozwój polskich firm, jak i międzynarodowych korporacji, dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry, aktywność środowiska naukowego, infrastruktura badawcza, atrakcyjne warunki życia i dogodne położenie geograficzne.

Kraków opiera swój zrównoważony rozwój na inteligentnym zarządzaniu oraz energii i kreatywności mieszkańców.

Wysoka jakość życia mieszkańców

Naszym głównym celem jest ciągłe podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej i standardów usług publicznych, co bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców. Tak jak dla całego kraju, wyzwaniem pozostaje walka ze smogiem, która przyniosła już ważne efekty – dzięki pionierskim działaniom Krakowa polegającym na wyeliminowaniu z ogrzewania paliw stałych. W skali wszystkich obszarów funkcjonowania miasta wdrażane są innowacyjne rozwiązania, np. inteligentne technologie w zarządzaniu ruchem i transportem publicznym, energooszczędne miejskie oświetlenie, elektromobilność, pasywna energetycznie oczyszczalnia ścieków czy ekospalarnia. Jakość wody dostarczanej przez krakowskie wodociągi stawia ją w ścisłej światowej czołówce. Stale powiększamy obszar terenów zielonych oraz podnosimy jakość miejsc odpoczynku i rekreacji. Dzięki zróżnicowanej infrastrukturze sportowej, zarówno w skali osiedlowych boisk typu „orlik”, poprzez bogatą ofertę klubów sportowych, aż po rozgrywki na dużych stadionach miejskich oraz wielkie widowiska sportowe w Tauron Arenie Kraków, mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas i podziwiać gwiazdy sportu światowego formatu. Dbamy o rodziców najmłodszych krakowian, prowadząc sieć Klubów Rodzica, a także o seniorów, dla których działa sieć Centrów Aktywności Seniora. Kraków to również miejsce działalności wielu organizacji pozarządowych, które dzięki aktywności i zaangażowaniu swoich członków, realizują bardzo ważne projekty społeczne – dotyczące np. pomocy charytatywnej, wsparcia dla grup wykluczonych, rekreacji dla dzieci i młodzieży czy edukacji obywatelskiej.

Silny ośrodek akademicki i badawczo rozwojowy

Kraków jest w czołówce pod względem inwestycji firm z branż opartych na wiedzy, co zawdzięcza dostępności wysoko wykwalifikowanych kadr. Wykorzystanie atutu miasta, jakim są środowiska akademickie oraz infrastruktura badawcza, w połączeniu z aktywnością lokalnego środowiska biznesowego, przyciągającego zaawansowane technologie, przekłada się na znaczący rozwój miasta. Przekształcanie Krakowa w centrum badań, innowacji i nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie to proces, który już się toczy i jest wspierany przez miasto – stawiające na trójstronną współpracę z uczelniami wyższymi i  biznesem.

Kraków przyciąga kadry biznesowe i naukowe oraz studentów z całego świata dzięki wysokiemu poziomowi edukacji, dostępowi do badań na najwyższym poziomie, szerokiej współpracy międzynarodowej oraz unikalnym kierunkom kształcenia.

W ostatnich latach widoczny jest dynamiczny rozwój krakowskich szkół wyższych pod względem infrastrukturalnym i naukowym, powstały np. : Prometheus – superkomputer Akademii Górniczo-Hutniczej,  pierwszy w Polsce synchrotron Solaris, zbudowany przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego –  unikatowe centrum naukowo-badawcze przy Politechnice Krakowskiej, nowoczesny kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, w budowie jest  Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego.

Innowacyjność

Chociaż mogłoby się tak wydawać, turystyka nie jest jedyną, ani najważniejszą gałęzią krakowskiej gospodarki. Jej oczywiste znaczenie nie podlega dyskusji, jednak miasto stara się dywersyfikować obszary aktywności rynkowej na swoim terenie, kierując się zapisaną w dokumentach strategicznych zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego istotny udział w dochodach miasta ma przemysł, budownictwo oraz dynamicznie rozwijający się rynek usług okołobiznesowych i sektor przemysłów kreatywnych. W ostatnich latach pod Wawelem prężnie rozwija się również środowisko startupowe, takich podmiotów jest już ponad  300, a szeroko pojęta branża skupia kilka tysięcy osób. Szacuje się, że ok. 10 działających w mieście firm ściągnęło do Krakowa łącznie ponad 120 milionów € w inwestycjach. Krakowskie startupy zatrudniają setki osób, produkują rozwiązania wykorzystywane na całym świecie i zdobywają coraz większe międzynarodowe uznanie – można tu wspomnieć takie, już rozpoznawalne marki, jak Estimote, Brainly, Callpage, Synerise czy Silvair.

Młodzi i kreatywni ludzie w otrzymują w Krakowie szansę na dobry start i wykorzystanie swoich talentów i umiejętności, firmy dążą do rozszerzenia swojej działalności, a kolejni nowi gracze włączają się do budowania krakowskiej gospodarki.

Epidemia koronawirusa?

Zrównoważony rozwój miasta obejmuje wiele sfer i powiązanych ze sobą funkcjonalnie obszarów. Zarówno atuty Krakowa jak i wyjątkowe wyzwania, którym w związku z epidemią COVID-19 wszyscy musimy stawić czoła, wymagają zaangażowania i współpracy wszystkich partnerów, zarówno społecznych jak i biznesowych. Jednak znając potencjał i kreatywność mieszkających i pracujących w Krakowie ludzi, można być pewnym, że zagrożenia gospodarcze, jakie niesie epidemia, mogą – paradoksalnie – się stać szansą dla dalszego rozwoju.

Zarejestruj się!