Raporty:

Odpowiedzi na kluczowe pytania.
Przełomowe wnioski.
Konkretne plany i działania na przyszłość.

 

Efekt zamrożenia - Szansa na radykalną cyfryzację polskiej gospodarki

 • Jak obecna sytuacja epidemiologiczna wpływa na przyspieszenie cyfrowej transformacji gospodarki w Polsce – analiza wybranych obszarów, z uwzględnieniem bankowości, e-commerce, przemysłu, branży motoryzacyjnej i energetycznej, usług, e-learningu oraz telemedycyny.
 • Kierunki dalszego rozwoju – czyli co zrobić, by działania podjęte w przyspieszonym tempie nie tylko utrwalić, ale też wykorzystać do następnego etapu rozwoju firmy i sektora?
 • Rekomendacje – strategie biznesowe na okres po pandemii.
Jerzy Greblicki, Tomasz Serafin AIUT

Skok w przyszłość czy powolny dryf? Zarys strategii biotechnologii w Polsce

 • Zrównoważone finansowanie opieki zdrowotnej; jakie zadania, cele (strategiczne i operacyjne) ma administracja publiczna, a jakie środowisko akademickie i przemysł?
 • Jakie działania należy podjąć na szczeblu regionalnym, aby zwiększyć aktywność MŚP i firm biofarmaceutycznych w dziedzinie innowacji w zdrowiu?
 • Jak powinniśmy stymulować badania i rozwój w biotechnologii?
 • Jak zbudować ekosystem łączący naukę, finansowanie i infrastrukturę?
 • Jak skutecznie zarządzać sektorem zdrowia?
Paweł Śliwowski – Polski Instytut Ekonomiczny
dr Maciej Drożdż – Wirtualny Instytut Badawczy / Łukasiewicz-PORT
dr Karolina Nowak – Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr inż. Dorota Andrzejewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
David Liebers – Harvard Medical School
Zofia Meissner – ImpactCEE
 

Alma Mater Digital - Jak wyzwolić cyfrowy gen nauki w Polsce

Raport przedstawia potrzebę postępującej cyfryzacji nauki w celu edukowania studentów przygotowanych na spotkanie z wyzwaniami globalnej gospodarki. Przybliżamy przykłady, trendy i rozwiązania dla każdego poziomu szkolnictwa wyższego od studenta w sieci, przez cyfrowe uniwersytety, aż po krajowe strategie.

 • Wirtualne kampusy i zdalna kolaboracja
 • Koncept “Open science” i kooperacja akademicka
 • Case studies: trendy globalne, narodowe strategie i sposoby wdrażania
 • Rola partnerstw publiczno-prywatnych
Joanna Mazur – DELab Uniwersytet Warszawski

Kraków jest gotów! Strategia miasta odpornego na epidemię

Raport przedstawia analizę zmian społeczno-gospodarczych na obszarze Krakowa i okolic, które są wynikiem epidemii SARS-CoV-2. Głównym założeniem raportu jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji, przedstawienie dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących wykorzystywania przez samorząd potencjału przedsiębiorców i lokalnej społeczności w walce z wyzwaniami powstałymi na skutek ograniczeń wywołanych stanem pandemii.

 • Jak radzą sobie krakowskie przedsiebiorstwa w czasie lockdownu i jak zamrożenie wpłyneło na ich funkcjonowanie z naciskiem na wyróżnienie branży, które straciły oraz zyskały najwięcej.
 • Odwrócenie od konsumpcjonizmu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osobistego oraz wzrost usług cyfrowych w życiu codziennym Krakowian.
 • Jaki model działania powinien obrać Kraków, aby był postrzegany przez mieszkańców i turystów jako miasto bezpieczne i gotowe na zagrożenia.
 • Pakiety pomocowe dla samorządów w perspektywie krótko– i długoterminowej. Ocena stanu samorządu w kontekście wprowadzanych przepisów, w tym kwestie dyscypliny finansów publicznych ułatwienia w zamówieniach publicznych.
Alexander Barszcz – ImpactCEE
Zespół – Unia Metropolii Polskich
Komentarze:
Wojciech Przybylski, Krakowski Park Technologiczny
dr Robert Mołdach, Instytut Zdrowia i Demokracji
Katarzyna Śledziewska,  DELab Uniwersytet Warszawski
Joanna Mazur, DELab Uniwersytet Warszawski