Poznaj speakera - Patrycja Panasiuk

Patrycja Panasiuk

Patrycja Panasiuk

PKN ORLEN

Patrycja Panasiuk

PKN ORLEN

  

BIO

Patrycja Panasiuk, Dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN
Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie z 10-letnim doświadczeniem w sektorze ochrony środowiska i energetyki.
Koordynator projektów innowacyjnych z praktyką w sektorze finansów publicznych. Do 2018 r.
kierownik w Departamencie Strategii, Rozwoju i Innowacji Energa SA, odpowiedzialna za koordynację
działań w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym, wsparcie merytoryczne w obszarze
nowych technologii energetycznych oraz zarządzanie portfelem projektów strategicznych w Grupie.
Od lutego 2018 r. dyrektor Biura Innowacji w PKN ORLEN odpowiedzialna m.in. za funkcjonowanie
systemu zarządzania innowacjami dla projektów i przedsięwzięć w Koncernie.