ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

Szansa na rozwój dla
ciebie i twojego biznesu

Global Reset & Banking

Cloud Solutions, Emerging Tech & Security

Payments &
Future Commerce

Sustainable Finance
& Social Impact

Tech Talent, Innovation
& Investment

Global Reset & Banking

 • Globalne wyzwania branży: zmiany klimatyczne, skutki pandemii, obciążenia regulacyjne oraz rosnąca potrzeba wdrażania technologii cyfrowych
 • Rola instytucji sektora finansowego w zapewnieniu stabilności finansowej systemu oraz dalszego rozwoju gospodarki w Polsce
 • Stan gospodarki – czynniki makro i mikro
 • Mapa drogowa transformacji bankowej – trzy największe wyzwania dla sektora w 2021 roku
 • Jak dostosować modele biznesowe do zmieniających się potrzeb klientów?
 • Open X – koniec ery otwartej bankowości?
 • Pięć sposobów jak banki mogą wspierać transformację przyjazną dla klimatu
 • W jaki sposób banki mogą nawigować w czasach geopolitycznej niepewności i licznych regulacji?

Cloud Solutions, Emerging Tech & Security

 • Holistycznie spojrzenie na kluczowe technologie kształtujące przyszłość finansów: najważniejsze przykłady zastosowania z całego świata i sekret ich lokalnego wdrożenia
 • Trzy priorytety technologiczne na rok 2021. Czy jesteśmy przygotowani na przyszłość?
 • Interakcja technologiczna: wzajemne oddziaływanie AI, chmury, 5G i uczenia maszynowego. W jaki sposób technologie mogą współdziałać w celu tworzenia możliwości przyszłości?
 • Kluczowa infrastruktura cyfrowa wspierająca krajowe strategie cyfrowe w świecie po pandemii: tożsamość cyfrowa i wymiana zaufanych danych. Case study
 • Zmieniające się potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa w świecie po pandemii. Globalne use cases
 • Zasilanie danych w chmurze. Jak będzie wyglądać bankowość?

Payments & Future Commerce

 • CX jako Święty Graal retailu: nowy wymiar potrzeb klienta, jego doświadczeń, satysfakcji i lojalności
 • Touchless retail: robotyka i automatyzacja jako kluczowe czynniki minimalizujące interwencję człowieka w procesy zakupu i dostawy
 • Logistyka i wielokanałowość łańcucha dostaw – cyfryzacja, skracanie łańcucha dostaw i dostawy DTC (direct to consumer)
 • Analityka konsumencka i personalizacja. Jak być bardziej konkurencyjnym?
 • Sklep przyszłości: samoobsługa jako kluczowy trend na 2021 rok
 • Zrównoważony rozwój a świadomość konsumentów
 • Marketing oparty na danych: jakie narzędzia są potrzebne do optymalizacji kampanii reklamowych, pozyskiwania i utrzymania klientów?
 • Przyszłość płatności bezgotówkowych w świecie po pandemii. Case study: wpływ na wzrost gospodarczy
 • Technologie eksperymentalne tworzące łatwe i szybkie sposoby płatności w zastosowaniu do connected commerce

Sustainable Finance & Social Impact

 • Kluczowe zadania branży finansowej w budowaniu niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki
 • Realizacja polityk klimatycznych ONZ oraz europejskiej polityki zielonego ładu a rola sektora bankowego w zarządzeniu przepływami kapitałowymi oraz stabilizacji procesów inwestycyjnych
 • Zielone finanse i narzędzia bankowe a ich wpływ na przebudowę sektora energetycznego
 • Zielona sekurytyzacja jako technika mobilizacji kapitału na transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
 • Jakie technologie cyfrowe należy zastosować, aby sektor finansowy był bardziej zrównoważony? Globalne case study i cyfrowe produkty finansowe
 • Odpowiedzialne inwestycje: zrównoważone modele inwestycyjne

Tech Talent, Innovation & Investment

 • Skills gaps i przyszłość pracy: jakie są najważniejsze potrzeby branży?
 • Kapitał ludzki: potrzeba nowych umiejętności i kwalifikacji w sektorze finansowym. Jakie rozwiązania należy wprowadzić na szczeblu krajowym?
 • Priorytety inwestycyjne: wpływ pandemii na wyceny i inwestycje w branży fintech. Na co zwrócić uwagę w 2021 roku?
 • Założycielskie strategie i taktyki przetrwania i wzrostu
 • Nowe hotspoty inwestycyjne w branży fintech: jakie segmenty są najbardziej obiecujące?
 • Rynki kapitałowe i inwestycje transgraniczne
 • Potencjał transformacyjny: zacieśnienie współpracy między tradycyjnymi graczami a innowatorami. Przykłady sukcesów i niepowodzeń