Poznaj speakera - Jakub Sawulski

Jakub Sawulski

Jakub Sawulski

Polski Instytut Ekonomiczny

Jakub Sawulski

Polski Instytut Ekonomiczny

  

BIO

Kierownik zespołu makroekonomii. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Deloitte Polska, Instytucie Badań Strukturalnych oraz Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w finansach publicznych oraz polityce energetycznej i innowacyjnej państwa. Autor publikacji naukowych z tych obszarów oraz licznych artykułów popularnonaukowych o polskiej i światowej gospodarce.