Poznaj speakera - Ignacy Święcicki

Ignacy Święcicki

Ignacy Święcicki

Polski Instytut Ekonomiczny

Ignacy Święcicki

Polski Instytut Ekonomiczny

BIO

Kierownik zespołu gospodarki cyfrowej. Poprzednio pracował w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie zajmował się europejskimi regulacjami w obszarze telekomunikacji, w tym relacjami między dostawcami OTT a operatorami telekomunikacyjnymi i roamingiem międzynarodowym. Brał również udział w opracowywaniu ocen skutków regulacji do nowych aktów prawnych i wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu w rządowym procesie legislacyjnym. Doświadczenie analityczne zdobywał w think tanku demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.