Poznaj speakera - Tomasz Kubiak

Tomasz Kubiak

Tomasz Kubiak

Bank Pekao S.A

Tomasz Kubiak

Bank Pekao S.A

BIO

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Finansowy

Tomasz Kubiak jest od 2001 roku związany zawodowo z Bankiem Pekao S.A. Dodatkowo od 2018 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie w latach 2011 – 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 2017 roku – Członek Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking, Rady Nadzorczej Pekao Leasing oraz Pekao Investment Management.

Karierę rozpoczął w kontrolingu w Pionie Finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada certyfikaty CFA, PRM (Profesional Risk Manager), został uhonorowany Award of Merit przez międzynarodową organizację PRMIA, zrzeszającą osoby zarządzające ryzykiem.

Tomasz Kubiak spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.