Poznaj speakera - Beata Javorcik

Beata Javorcik

Beata Javorcik

European Bank for Reconstruction and Development

Beata Javorcik

European Bank for Reconstruction and Development

BIO

Główny Ekonomista

Jako Główny Ekonomista EBOiR Beata Javorcik jest odpowiedzialna za doradzanie Prezesowi i innym wyższym członkom kierownictwa Banku w kwestiach gospodarczych o strategicznym lub operacyjnym znaczeniu dla regionów EBOR.

Główny ekonomista zapewnia przemyślane przywództwo wewnątrz i na zewnątrz EBOR w kwestiach ekonomicznych związanych z działalnością Banku w krajach, w których działa. Biuro Głównego Ekonomisty podejmuje i prezentuje własne badania, reprezentując Bank na wysokim szczeblu w zakresie polityki zewnętrznej oraz na konferencjach i warsztatach naukowych, publikuje w placówkach akademickich i pozaakademickich oraz utrzymuje silne powiązania między EBOR a środowiskiem akademickim.

Główny ekonomista zapewnia, że ​​program badań ekonomicznych EBOR nadal stawia Bank w czołówce pod względem zrozumienia ekonomicznych i strategicznych wyzwań stojących przed regionami Banku oraz pomaga Bankowi w formułowaniu skutecznych odpowiedzi politycznych.

Biuro Głównego Ekonomisty jest również odpowiedzialne za prognozowanie makroekonomiczne i uczestniczy w pracach Działu Zarządzania Ryzykiem Banku w budowaniu scenariuszy identyfikacji i nawigacji pojawiających się ryzyk oraz przeprowadzaniu testów warunków skrajnych, a także pomaga regionalnym ekonomistom w terminowej analizie makroekonomicznej obejmującej różne kraje i prognozowanie gospodarcze.

Dr Javorcik przebywa na urlopie na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie posiada Statutory Professorship in Economics (pierwsza kobieta na tym stanowisku) i jest członkiem All Souls College. Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Królewskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz dyrektorem Programu Handlu Międzynarodowego w Centre for Economic Policy Research w Londynie. Posiada tytuł doktora Doktorat z ekonomii z Yale i licencjat Doktorat z ekonomii (Summa cum Laude) na Uniwersytecie w Rochester.

Przed objęciem stanowiska na Uniwersytecie Oksfordzkim pracowała w Banku Światowym w Waszyngtonie, gdzie zajmowała się badaniami, operacjami kredytowymi i doradztwem politycznym.

Dr Javorcik specjalizuje się w handlu międzynarodowym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na uwarunkowaniach i konsekwencjach napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, implikacjach liberalizacji usług, ocenie programów promocji inwestycji, propagacji szoku w sieciach produkcyjnych oraz unikaniu ceł importowych. Jej badania zostały opublikowane w American Economic Review, Journal of the European Economic Association, Review of Economics and Statistics, European Economic Review, Economic Journal, Journal of International Economics oraz Journal of Development Economics.