Poznaj speakera - Jakub Borowski

Jakub Borowski

Jakub Borowski

Credit Agricole

Jakub Borowski

Credit Agricole

  

BIO

Jakub Borowski jest głównym ekonomistą Credit Agricole Bank Polska i adiunktem w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2012-2015 był członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014-2016 był członkiem Rady Programowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2007-2011 był głównym ekonomistą Invest-Bank, aw latach 2011-2013 był głównym ekonomistą Kredyt Banku. W latach 2002-2007 był Naczelnikiem Wydziału Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim. Jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów GPW. Był stypendystą DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz prowadził badania w Narodowym Banku Austrii, Instytucie ifo w Monachium, Niemieckim Instytucie Badań Ekonomicznych i Ministerstwie Finansów.

W latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów w Narodowym Banku Polskim, który przygotował Raport o kosztach i korzyściach przyjęcia euro przez Polskę. W latach 2009-2010 kierował zespołem naukowców, który przygotował Raport o wpływie przygotowań i organizacji UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów poświęconych polityce makroekonomicznej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W 2011 roku jego książka „Integracja walutowa. Wyzwania dla Polski ”(Integracja walutowa. Wyzwania dla Polski) zostało opublikowane przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

W latach 2009-2020 kierowane przez niego zespoły makro zajmowały czołowe miejsca w rankingach prognostycznych dzienników Parkiet, Rzeczpospolita i Puls Biznesu, Forbes oraz Bloomberg i Reuters. W 2014 roku Jakub Borowski był najczęściej cytowanym głównym ekonomistą banków w Polsce. W 2019 roku polski ośrodek analityczny THINKTANK umieścił go wśród dziesięciu ekonomistów najczęściej słyszanych przez polski biznes.