Poznaj speakera - Katharina Lüth

Katharina  Lüth

Katharina Lüth

Raisin

Katharina Lüth

Raisin

  

BIO

Wiceprezes ds. Europy w Raisin. Jest odpowiedzialna za skalowanie platformy na arenie międzynarodowej oraz prowadzenie platform w językach innych niż niemieckie, umożliwiających klientom z całej Unii Europejskiej dostęp do produktów o wyższym oprocentowaniu i lepszych produktach oszczędnościowych przy jak największej wygodzie. Przed dołączeniem do Raisin Katharina spędziła 7 lat w McKinsey & Company. Jako starszy kierownik projektu obsługiwała głównie główne europejskie banki uniwersalne i prywatne. Głównymi obszarami zainteresowania były zarządzanie aktywami / bankowość prywatna, ceny, koncepcje doradcze i transformacje lean. Kluczowe projekty obejmowały kierowanie projektem w zakresie transformacji na dużą skalę dla dużego europejskiego banku, opracowanie strategii pokryzysowej dla szeregu prywatnych banków i zarządzających aktywami, a także ogólnoeuropejską analizę produktów depozytowych. Katharina pracowała głównie w Europie, ale także w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Katharina posiada tytuł MBA uzyskany w IESE Business School oraz tytuł licencjata. w biznesie międzynarodowym ze specjalizacją w finansach na Uniwersytecie Northeastern, MA i Uniwersytecie w Reutlingen.