Tomorrow’s news

Dostęp do danych satelitarnych coraz bardziej powszechny

Obserwacja Ziemi, nawigacja czy telekomunikacja, znajdują zastosowanie na szczeblu centralnym, regionalnym i samorządowym. Dane satelitarne odgrywają coraz ważniejszą rolę w rozwoju kluczowych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prowadzi szereg działań, których celem jest ułatwienie administracji publicznej dostępu do nich.

Projekt rozwoju aplikacji satelitarnych dla administracji publicznej został zaakceptowany i wsparty dotacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w 2020 roku. Polska Agencja Kosmiczna, chcąc skutecznie promować i wdrażać wykorzystanie technik satelitarnych w życiu codziennym, wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwaniom sektora publicznego. Pierwsza faza projektu została oparta na dialogu technicznym, który miał zbadać rynkowe możliwości i sprawdzić, czy na rynku istnieją aplikacje, wykorzystujące dane z zakresu obserwacji Ziemi.

Równolegle prowadzono rozmowy z przedstawicielami administracji publicznej. Eksperci Agencji starali się uzgodnić wspólnie z przedstawicielami administracji, jakie działania w dłuższej perspektywie pozwolą na obniżenie kosztów, poprawę bezpieczeństwa komfortu, i wydajności pracy. Efektem tych działań jest pilotażowy projekt mający na celu stworzenie i uruchomienie aplikacji wspomagających pracę urzędów i podmiotów publicznych w Polsce. Pierwsze zamówienie polega na sprawdzeniu za pomocą dedykowanej aplikacji oraz prac nad metodologią potencjału wykorzystania danych satelitarnych (zobrazowania) w zakresie weryfikacji aktualności klasyfikacji gruntów.,. Drugie zamówienie polega na opracowaniu mapy pokrycia terenu całej Polski wraz z oprogramowaniem do automatycznej klasyfikacji gruntów. Ponadto, Agencja zorganizowała trzy demonstracje aplikacji związanych z rolnictwem, zarządzaniem kryzysowym i leśnictwem. Każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z potencjałem danych satelitarnych właśnie w tych obszarach na spotkaniach w dniach 16-18 grudnia br.
Bezpłatny i otwarty wgląd w dane z obserwacji Ziemi jest gwarantowany przez Program Copernicus. Dane te są wykorzystywane w statystyce, planowaniu przestrzennym, rolnictwie, gospodarce wodnej, leśnictwie, ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym czy kulturze. Rolę narodowego operatora danych Copernicus pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Instytut kieruje również projektem Sat4envi, w którym bierze udział również POLSA. W ramach Sat4Envi budowana jest stacja odbioru i przetwarzania danych z satelitów obserwacyjnych Sentinel. Powstanie również archiwum danych. Zostanie stworzony operacyjny system mobilny dla służb, wykorzystywany podczas kryzysowych działań operacyjnych. W ramach Sat4Envi powstanie centrum szkoleniowe z zakresu nowych technologii, które będzie miejscem do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności związanych z wykorzystywaniem danych satelitarnych oraz do prowadzenia tematycznych szkoleń. Centrum wyposażono w system wideokonferencji. Działania w ramach Sat4Envi to również programy edukacyjno-szkoleniowe oraz materiały informacyjne dostępne na stronie Agencji.

Wykorzystanie technologii kosmicznych już teraz jest niezwykle ważnym elementem życia codziennego, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. W przyszłości zastosowanie tych technologii będzie jeszcze większe. Najbliższe lata to nieuchronna cyfryzacja, a ta oznacza wykorzystanie technologii kosmicznych i systemów satelitarnych, czasem nie tylko w zakresie danych czy infrastruktury do celu komunikacji ale np. umiejętność analizy dużych zbiorów danych, zdjęć czy zapisu dużych zbiorów danych, jak miało to miejsce w przypadku Biblioteki Watykańskiej.

A co jeszcze przed nami? Między innymi o tym będzie można dowiedzieć się na konferencji organizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną w dniach 14-15 grudnia br. „Dane satelitarne dla administracji – potrzeby, wyzwania, plany na przyszłość”. W trakcie wydarzenia przedstawiciele sektora kosmicznego zaprezentują dostępne technologie i rozwiązania, z których już dziś mogą korzystać pracownicy administracji publicznej. Więcej informacji o konferencji: www.polsa.gov.pl.

Żródło: 300gospodarka.pl

Leave a Reply