Tomorrow’s news

Kosmiczna edukacja po polsku

Najbliższe lata to nieuchronna cyfryzacja, w której coraz częściej wykorzystywane będą technologie kosmiczne i systemy satelitarne. Polska Agencja Kosmiczna coraz poważniej angażuje się w edukację, której celem jest kształcenie fachowców i popularyzacja tematyki kosmicznej wśród młodych ludzi.

Eksperci szacują, że już w 2030 roku polski sektor kosmiczny będzie w wybranych obszarach w pełni konkurencyjny i zapewni Polsce niezależność w dostępie do danych satelitarnych oraz ich zastosowania. Osiągnięcie tak ambitnego celu wymaga jednak odpowiedniej kadry wykształconych fachowców. Właśnie dlatego, poza współtworzeniem narzędzi mogących wspierać rozwój nowoczesnych technologii, niezbędnych dla prowadzenia współczesnego biznesu, Polska Agencja Kosmiczna mocno angażuje się w edukację.

POLSA na bieżąco identyfikuje i analizuje potrzeby kształcenia specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej, technologii kosmicznych i inżynierii satelitarnej a także eksploracji kosmosu. W ramach dotychczasowej działalności edukacyjnej, Polska Agencja Kosmiczna wspiera różne grupy wiekowe zarówno osoby już realizujące się w życiu zawodowym poprzez inspirujące spotkania i szkolenia dla administracji publicznej, studentów za pośrednictwem Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej i warsztatów, uczniów i nauczycieli szkół średnich zwłaszcza w ramach projektu „Future Space”, organizowanym w ramach programu Erasmus+ oraz uczniów szkół podstawowych. Agencja wspiera również uczelnie wyższe, jak np. m.in. wsparła merytorycznie i organizacyjnie stworzenie międzyuczelnianego kierunku studiów „Technologie kosmiczne i satelitarne” na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Działania Agencji to także udział w licznych konferencjach, targach edukacyjnych i festiwalach nauki w kraju i za granicą.

POLSA była również zaangażowana w rozmowy z Europejską Agencją Kosmiczną na temat utworzenia ESAlab na Politechnice Gdańskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Z kolei uruchomiony w październiku br. Cosmic Hub to miejsce, w którym sektor kosmiczny łączy się z innymi branżami. To cykliczne spotkania dotyczące potencjału i wykorzystania technologii kosmicznych w innych sektorach, warsztaty, szkolenia oraz konsultacje skierowane do firm z branży kosmicznej i naukowej, a także do młodych profesjonalistów i innowatorów. Studenci mogą również brać udział w licznych warsztatach i webinariach.

Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku była Studencka Konferencja Kosmiczna, która odbyła się pod koniec listopada. Podczas spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w licznych panelach dyskusyjnych, w ramach których poruszono m.in. kwestie studenckich projektów kosmicznych, mechatroniki kosmicznej, przyszłościowych koncepcji i badań przestrzeni kosmicznej. Jednym z najważniejszych punktów konferencji była debata z udziałem Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej, prof. Johanna-Dietricha Woernera, W dwudniowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele przemysłu, edukatorzy, naukowcy i inżynierowie z ESA oraz ISU. Łącznie ponad 2500 osób. SKK 2020 była również okazją do uroczystego ogłoszenia wyników trzeciej edycji konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa POLSA za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej. W tym roku pierwszą nagrodę otrzymała Zuzanna Rydz z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa za: „Opracowanie systemu niwelującego drgania kompozytowego rakietowego statecznika podczas lotu”. W kategorii prac magisterskich, nagrodę I stopnia otrzymał Karol Pelzner (Politechnika Gdańska) za pracę „Optymalizacja procesu pomiaru parametrów termicznych dla modelu rakiety”.

Organizatorzy już teraz zapowiedzieli, że konferencja będzie organizowana cyklicznie co dwa lata. Tymczasem na kolejny rok POLSA planuje kontynuację cyklu webinariów i artykułów nt. sektora kosmicznego. Planuje również II edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych Moje kosmiczne wakacje, w tym roku w konkursie wzięło udział ponad 2000 uczniów, angażowali się rodzice i nauczyciele. Ponad 100 osób została wyróżniona za swoje prace literackie, plastyczne, multimedialne, muzykę i filmy.

Żródło: 300gospodarka.pl

Leave a Reply