Tomorrow’s news

Łukasiewicz wchodzi na giełdę

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Warszawska Giełda Papierów Wartościowych nawiązały współpracę, której nadrzędnym celem ma być rozwój potencjału spółek giełdowych w oparciu o wiedzę i kompetencje najlepszych polskich naukowców działających w ramach SBŁ. Pierwszy skład portfela ma zostać opublikowany 1 kwietnia 2021 roku.

Sukces rynkowy i zainteresowanie inwestorów w dzisiejszych czasach wiąże się przede wszystkim z innowacją. Powołany przez GPW i Łukasiewicza indeks najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw ma pokazać ich potencjał i jednocześnie zachęcić inne firmy do inwestowania w badania i rozwój.

Poziom innowacyjności nie od dziś bezpośrednio wpływa na jej rynkowy sukces i przyciąga uwagę inwestorów. Inicjując, wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, powołanie indeksu najbardziej innowacyjnych firm na warszawskim parkiecie, chcemy docenić i wyróżnić ich zaangażowanie w działalność badawczo- rozwojową oraz zachęcić pozostałe firmy do rozwijana własnego potencjału w oparciu o wiedzę i kompetencje naukowców Łukasiewicza, największego w Polsce dostawcy innowacyjnych rozwiązań B+R. Chcemy, aby naturalnym odruchem każdej spółki, która myśli o modernizacji swojej firmy i wzroście wartości dla akcjonariuszy stało się rzucenie wyzwania Łukasiewiczowi. Cieszę się, że możemy realizować ten ambitny cel wspólnie z instytucją, której zasługa w promowaniu innowacyjności wśród polskich firm jest nieoceniona – uzasadnia inicjatywę powołania nowego indeksu giełdowego, Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Spółki notowane na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w większości przypadków nie boją się podejmować ryzyka i posiadają własne, innowacyjne, często unikatowe technologie. Celem Łukasiewicza jest dodatkowe wzmocnienie nowoczesnego trendu dzięki wiedzy i doświadczeniu ponad 4,5 tysiąca naukowców.

W skład indeksu wejdą spółki notowane na Głównym Rynku, a także na rynku NewConnect, które współpracują z największą w Polsce siecią badawczą.

Postanowiliśmy wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz stworzyć indeks Łukasiewicza. (…) Chcemy zaprosić kilkadziesiąt firm notowanych na GPW do uwzględnienia w indeksie. Początkowo będzie to indeks promocyjny. Spółki będą miały równą wagę niezależnie od swojego rozmiaru. Będzie to korygowane wielkością, zakresem działań B+R i współpracy z SBŁ. Z czasem ten indeks może stać się indeksem transakcyjnym – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koncepcję „Indeksu Łukasiewicza” zaprezentowali Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz i Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podczas Debiutu Łukasiewicza, pierwszego spotkania naukowców i inżynierów Łukasiewicza z tak licznym gronem przedstawicieli spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Na konferencji zaprezentowano również dwanaście wyselekcjonowanych i gotowych do wdrożenia projektów nowoczesnych technologii w kategoriach takich jak: zdrowie (terapie depresji i elektrochemioterapia), transformacja cyfrowa (systemy w ramach inteligentnej fabryki), inteligentna mobilność (mini autobus elektryczny EV600), a także zrównoważona gospodarka i energia (polimery i biododatki do biodegradowalnych tworzyw sztucznych).

My (w Łukasiewiczu) dzisiaj jesteśmy w stanie bardzo szybko i skutecznie budować zespoły projektowe, które mogą realizować dowolne wyzwania rzucone nam przez przedsiębiorców. Przez wyzwanie rozumiemy tutaj zdefiniowane problemy technologiczne, które uniemożliwiają przedsiębiorcom uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzisiaj każdy przedsiębiorca, niezależnie czy to jest mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo, czy duża prywatna lub publiczna spółka, może w ciągu 15 dni uzyskać dostęp do infrastruktury badawczej oraz stosownych naukowców, którzy są w stanie zrealizować taki projekt – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

System Wyzwań Łukasiewicza stworzony przez SBŁ ma pomóc przedsiębiorcom w rozwiązaniu problemów, które mogą pojawić się na etapie badań i rozwoju. Grupa naukowców w mniej niż 15 dni roboczych przygotowuje dla przedsiębiorcy propozycję opracowania skutecznego rozwiązania wdrożeniowego w ramach czterech kierunków działalności – transformacji cyfrowej, inteligentnej mobilności, zdrowia oraz zrównoważonej gospodarki i energii. Przedsiębiorca rzucający wyzwanie Łukasiewiczowi nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem projektu pomysłu badawczo – rozwojowego.

Żródło: money.pl

Leave a Reply