Tomorrow’s news

Prezes zarządu ARP Leasing. O gospodarce po COVID-19

Kluczowym wyzwaniem najbliższych miesięcy będzie utrzymanie płynności finansowej w sektorze przedsiębiorstw oraz zachowanie balansu pomiędzy niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z ożywieniem rynku, a zachowawczym podejściem do gospodarowania gotówką przy wychodzeniu z hibernacji – ocenia Wojciech Miedziński, prezes zarządu ARP Leasing, Grupa ARP SA.

Zbliżamy się do zakończenia roku, w którym polska gospodarka skurczy się pierwszy raz od wielu lat. Jednak jest już niemal pewne, że skala recesji będzie mniejsza niż wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu. Eksperci MFW spodziewają się finalnie spadku PKB o ok. 3,4%, po czym już w 2021 roku gospodarka zacznie stopniowo odrabiać straty. Pamiętajmy, że jeszcze w czerwcu b.r. prognozy na ten rok zakładały spadek o 4,2%.

400 wniosków. 0,9 mld zł

Ogrom pracy jaki został wykonany w celu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, sprawia, że zdecydowana większość branż i gałęzi gospodarki jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia gospodarczego, a wręcz oczekuje na nie z niecierpliwością. Polskie przedsiębiorstwa weszły w pandemię ze stosunkowo dobrymi historycznie, wynikami i skorzystały z dużego wsparcia polityki fiskalnej i pieniężnej już w pierwszej połowie 2020 r. Realizacja programów pomocowych obu Tarcz: Finansowej i Antykryzysowej, w których i my mamy swój istotny udział, przebiegała szybko i skutecznie, co także nie pozostaje bez znaczenia w ograniczeniu bieżących i długoterminowych skutków dla gospodarki.

W ramach dostępnych instrumentów pożyczkowych i leasingowych w Agencji Rozwoju Przemysłu i ARP Leasing, od początku ich dostępności do końca listopada b.r. wpłynęło prawie 400 wniosków na blisko 0,9 mld złotych.

Niezależnie od działań w zakresie kontynuacji wsparcia państwa na rzecz przedsiębiorców, które będą trwały jeszcze równolegle przez wiele miesięcy, na ścieżkę wzrostu będziemy mogli wchodzić głównie dzięki zmniejszającym się restrykcjom związanym z łagodzeniem stanu pandemii, powrocie do normalności w funkcjonowaniu kluczowych branż w gospodarce, podaży równoważonej zamrożonym czasowo popytem oraz programom pomocowym rządu, których takie elementy jak roczna karencja w spłacie rat leasingowych oferowana przez ARP Leasing będzie jeszcze poprawiała płynność przedsiębiorców praktycznie przez cały 2021 rok.

Pomoc dla 170 tys. firm

Warto zaznaczyć, że komercyjna branża leasingowa, także pomagała przedsiębiorcom szczególnie w kulminacji kryzysu, który miał miejsce w pierwszej połowie roku. Na wnioski Klientów, zmieniane były harmonogramy spłat i odraczane spłaty rat leasingowych na okres nawet do 6 miesięcy.

W ten sposób wakacjami leasingowymi objętych zostało ponad 170 tys. przedsiębiorców, w odniesieniu do 380 tys. umów leasingu. Aby dodatkowo maksymalizować efektywność wsparcia dla przedsiębiorców zachęcaliśmy branżę leasingową do niestandardowych działań i indywidualnej współpracy.

W ramach pomocy dla szczególnie dotkniętych branż takich jak transport ciężki, logistyka i osobowe przewozy autokarowe, zawarliśmy z Millennium Leasing, PKO Leasing i Pekao Leasing porozumienia o ścisłej współpracy dotyczącej refinansowania aktywnych umów leasingowych przy 12 miesięcznej karencji do rozpoczęcia spłaty. Dzięki uzgodnionym zasadom pozostajemy w gotowości dla wsparcia Przedsiębiorców tych Spółek z sektora MŚP w sytuacjach, kiedy wspólnie stwierdzimy, że będzie to optymalna ścieżka pomocy dla utrzymania bądź powrotu ich potencjału gospodarczego i zdolności nabywczych. Przedsiębiorcy w takich sytuacjach mogą liczyć na spójne i partnerskie podejście Naszych Spółek w zasadach ubiegania się i skorzystania z refinansowana dotychczasowych umów leasingowych.

Prawa rynku są bezlitosne

Nadal kluczowym wyzwaniem najbliższych miesięcy będzie utrzymanie płynności finansowej w sektorze przedsiębiorstw oraz zachowanie balansu pomiędzy niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z ożywieniem rynku, a zachowawczym podejściem do gospodarowania gotówką przy wychodzeniu z hibernacji.

Należy tu pamiętać, że wiele inwestycji, zwłaszcza w obszarze technologicznym można sfinansować w formie leasingu zamiast angażować tak cenną gotówkę. Leasing ma tę zaletę, że jest wciąż jednym z najłatwiej dostępnych i jednocześnie jednym z najtańszych (także dzięki bardzo niskiemu środowisku bazowych stóp procentowych) instrumentów finansowania inwestycji majątkowych. Innymi słowy, jeśli ktoś będzie potrzebował do firmy nowej maszyny lub urządzenia, linii technologicznej, linii zrobotyzowanej automatyki przemysłowej albo specjalistycznego pojazdu ciężarowego, to może okazać się, że lepiej będzie wnioskować o to w ARP Leasing i zatrzymać gotówkę na nieplanowane wydatki inwestycyjne, niż kupić je ze środków własnych.

Tak jak wspominałem wcześniej, dziś wciąż taniej, łatwiej a także efektywniej jest skorzystać z leasingu, niż zamrozić środki kupując aktywo za gotówkę a w przyszłości poszukiwać poduszki bezpieczeństwa jeśli pojawią się nieplanowane wydatki inwestycyjne, remontowe, okazyjne zakupy towarów, etc.

Prawa rynku są bezlitosne – mniejszy popyt, a z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia, powoduje, że spadają ceny wielu produktów, zwłaszcza tych, które obecnie nie stanowią najpilniejszej potrzeby zakupowej. Ale taka sytuacja może zadziałać też korzystnie. Wielu dostawców i sprzedawców środków trwałych chcąc przyciągnąć zainteresowanych i poprawić sprzedaż własną, muszą obniżać ceny i wprowadzać agresywniejszą politykę rabatową.

Z naszych doświadczeń wynika też, że aktualnie rodzą się okazje dla potencjalnych leasingobiorców dla inwestycji odtworzeniowych, mających na celu odnowienie parku maszynowego, technicznego, produkcyjnego, a tym samym szansę dla zapewnienia lub poprawy konkurencyjności rynkowej, lub wejścia na rynki alternatywne.

Leasing zwrotny

Widzimy też, że obecna sytuacja inspiruje Przedsiębiorców do sięgania po rozwiązania płynnościowe dotychczas mało popularne lub nie będące narzędziami pierwszego wyboru. Po prostu wcześniej nie było takiej potrzeby. Mówię tu o leasingu zwrotnym, który w ramach #Maszynerii jest kluczowym instrumentem wsparcia płynności Tarczy Antykryzysowej w ARP Leasing.

Realizowany przez nas leasing zwrotny polega na tym, że po dokonaniu wyceny asset’u będącego składnikiem majątkowym firmy, odkupujemy go z niewielkim dyskontem od przedsiębiorcy z jednoczesnym oddaniem urządzenia w leasing na długi okres w zamian za miesięczne raty. Głównym celem tego rodzaju leasingu jest uwolnienie gotówki, którą przedsiębiorca przeznaczył wcześniej na nabycie środka trwałego, a w momencie zawarcia umowy leasingu powraca ona do firmy z przeznaczeniem na inne cele.

Należy jednak pamiętać, że z tego właśnie powodu (jest to uwolnienie środków, a nie inwestycja) leasing zwrotny jest dla leasingodawców komercyjnych transakcją podwyższonego ryzyka. Oznacza to, że są oni mniej skłonni, żeby udzielać finansowania w porównaniu ze zwykłym leasingiem operacyjnym lub finansowym.

Wspomniany wcześniej model leasingowego finansowania zwrotnego nie zawsze jest optymalny, ewentualnie nie zawsze jest możliwy, np. z uwagi na wiek lub stan techniczny potencjalnego przedmiotu leasingu.

Dlatego alternatywną opcją uwolnienia gotówki zablokowanej w posiadanych środkach trwałych może być ich sprzedaż, a następnie leasing innych, nowych, efektywniejszych w ich miejsce. Takie właśnie finansowanie określane mianem leasingu odtworzeniowego realizujemy także naszą #Maszynerią dostępną w procesie wsparcia Tarczy Antykryzysowej realizowanej w ARP i ARPL.

Takie działanie dodatkowo jest korzystne dla cash flow w przedsiębiorstwie – środki ze sprzedaży trafiają od razu do firmy z przeznaczeniem na działalność bieżącą, a nowy leasing operacyjny daje (poza poprawą efektywności i konkurencyjności) także efekt tarczy podatkowej.

Wojciech Miedziński, prezes zarządu ARP Leasing, Grupa ARP SA.

Żródło: money.pl

Leave a Reply