Scieżki tematyczne

2 dni, 3 sceny,

10 ścieżek tematycznych

Scieżki tematyczne

10 ścieżek tematycznych


banking’s
future


insurtech


legal
& regulatory


retail
& commerce


payments


blockchain &
cryptocurrencies


alternative lending
& finance


cybersecurity
& fraud


entrepreneurship
& investments


AI, data
& algorithm
based innovation

Dowiedz się o sztucznej inteligencji, technologii blockchain, big data, pożyczkach P2P i wielu innych zagadnieniach.