Poznaj speakera - Halina Karpińska

Halina Karpińska

Halina Karpińska

Millennium Bank

Halina Karpińska

Millennium Bank

BIO

Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej – Bank Millennium
Od wielu lat związana z obszarem bankowości elektronicznej, inicjatorka przełomowych dla rynku innowacji. W 2019 r. znalazła się wśród najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej w rankingu przygotowanym przez portal Cashless.pl. Z Bankiem Millennium związana od 2002 roku. W ramach Departamentu Bankowości Elektronicznej pełniła funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Stroną Internetową. Od 2010 roku była także odpowiedzialna za stworzenie, rozwój i standardy w obszarze User Experience i User Interface – zainicjowała powstanie pierwszego wśród polskich banków wewnętrznego laboratorium „User-Experience Lab”. Od roku 2015 pełniła rolę Kierownika Zespołu Sprzedaży, UE i UI w kanałach elektronicznych. Stanowisko Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej objęła w maju 2018 r. W latach 2000-2002 związana z Jeronimo Martins, jako Koordynator Okręgu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.