Skip to main content

Sustainable impact

Impact to wydarzenie skoncentrowane na analizie przyszłych i trwających zmian społecznych i gospodarczych. Dostrzegamy potrzebę zadbania o przyszłość nie tylko nas samych, ale również kolejnych pokoleń. Wpisuje się ona w ideę zrównoważonego rozwoju, która łączy w sobie trzy czynniki: postęp społeczeństwa, poszanowanie środowiska oraz wzrost gospodarczy. Oprócz inspirujących wystąpień na scenie oraz ciekawych dyskusji, podczas Impact’24 podejmiemy się działań, mających na celu maksymalne wykorzystanie dostępnych technologii i materiałów, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ekonomicznych i społecznych.

Dodaj do Kalendarza

Google · iCal · Outlook · Yahoo

Adres

ul. Stawki 3a/47
00-193 Warszawa
POLSKA
KRS:0000611651

Kontakt

Zapytania ogólne
Partnerzy
Media
Startupy / Technologie