Poznaj speakera - Magdalena Namysłowska

Magdalena Namysłowska

Magdalena Namysłowska

Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychitarii

Magdalena Namysłowska

Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychitarii

BIO

W 1996 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zaś rok później rozpoczęła pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Chorób Afektywnych, dzięki czemu zdobyła szeroką wiedzę na temat zaburzeń depresyjnych. W 1999 roku uzyskała pierwszy, a w 2002 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii, by po czterech latach otrzymać certyfikat z psychoterapii przyznany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W tym samym roku obroniła również doktorat zatytułowany: „Obraz relacji małżeńskich osoby chorującej na zaburzenia afektywne i jej współmałżonka”.

Pracowała na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych przez 2 lata pełniąc obowiązki ordynatora.

Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Jest autorką wielu publikacji naukowych, bierze także czynny udział w konferencjach specjalistycznych – również jako prelegent. W swojej pracy zajmuje się osobami chorymi na zaburzenia depresyjne, afektywne, lękowe oraz zaburzenia odżywiania się (m.in. anoreksja i bulimia). Prowadzi konsultacje lekarskie, psychoterapię indywidualną oraz terapie małżeńskie.