Poznaj speakera - Jolanta Jaworska

Jolanta Jaworska

Jolanta Jaworska

IBM

Jolanta Jaworska

IBM

  

BIO

Odpowiedzialna za współpracę z administracją publiczną, środowiskiem akademickim, organizacjami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki innowacji i cyfryzacji, polityki zatrudnienia, ESG, rozwoju umiejętności, warunków inwestycyjnych a ostatnio pomocy humanitarnej dla Ukrainy, uchodźców oraz wsparcia rządu Ukrainy w obszarze critical digital infrastructure i cybersecurity.

Ekspert w zakresie budowania otoczenia i rozwoju innowacyjnych inwestycji, projektów transformacji cyfrowej, przywództwa i zarządzania pracownikami. Koordynator i współautor wielu programów edukacyjnych rozwoju cyfrowych umiejętności oraz współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim/naukowym, samorządowym i NGO’s, takich jak wirtualne staże, program CRC, Cyberbezpieczeństwo + dla polskich weteranów, program PTech dla uczniów szkół średnich w Polsce.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Henley Management College w Wielkiej Brytanii.