Poznaj speakera - Maciej Reluga

Maciej Reluga

Maciej Reluga

Santander Bank Polska

Maciej Reluga

Santander Bank Polska

  

BIO

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku, Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie w Namur w Belgii. Ponadto, zdobył wykształcenie w Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute i w Swiss Finance Institute (Senior Management Programme in Banking), a także odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. w Cambridge University.

Od 2002 roku jest związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Pełni funkcję Głównego Ekonomisty Banku, odpowiedzialnego m.in. za analizy makroekonomiczne i rynkowe, prognozowanie krótko- i długoterminowe oraz przygotowywanie scenariuszy skrajnych.

W lutym 2017 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu kierującego Pionem Zarządzania Finansami w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.).