Poznaj speakera - Andrzej Leder

Andrzej Leder

Andrzej Leder

IFiS PAN

Andrzej Leder

IFiS PAN

  

BIO

Filozof, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, praktykujący także psychoterapię. Wydał rozprawę filozoficzną „Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’”, pracę na temat historii Polski „Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej”, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie „Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym” oraz „Był kiedyś postmodernizm”, a także po angielsku „The Changing Guise of Myths” i po niemiecku „Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge”.

Naucza w Szkole Nauk Społecznych (GSSR) IFiS PAN, a także na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona). Mieszka w Warszawie.