Poznaj speakera - Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

BIO

Adwokat Agnieszka Zaborowska prowadzi największe przetargi infrastrukturalne w Europie o wartości miliardów złotych. W jej portfolio znajdują się projekty, które mają wpływ na funkcjonowanie gospodarki Polski jako całości i przekładają się bezpośrednio na standard życia obywateli. Wymaga to świetnej znajomości przepisów i ogromnej wiedzy technicznej, inżynierii, nowoczesnych technologii i rozwiązań środowiskowych.

Jest jedną z nielicznych prawniczek specjalizujących się w warunkach kontraktowych FIDIC w inwestycjach liniowych, jednocześnie posiadającą ekspertyzę w zamówieniach publicznych oraz realizacji publicznych projektów budowlanych. Jest członkiem personelu kluczowego nadzorującego roboty drogowe na rzecz największego inwestora publicznego w Polsce: GDDKiA.

Jej uznanie w zawodzie potwierdzają wyróżnienia na liście wybitnych prawniczek w biznesie FORBES 2023, a także nagroda w konkursie Top Women in Real Estate 2023 roku. Mec. Zaborowska została zwyciężczynią w kategorii People’s Choice i finalistką w kategorii Legal Advisory Services.

Ceniona na rynku ekspertka, często zapraszana jako prelegentka na kongresy branżowe i naukowe. Jest autorką 5 publikacji książkowych oraz ponad 100 artykułów eksperckich. Prowadzi także wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej na SGGW. Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego.