Poznaj speakera - Bartłomiej Chmielowiec

Bartłomiej Chmielowiec

Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

  

BIO

Rzecznik Praw Pacjenta, radca prawny, wcześniej dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracował też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biurze Rzecznika Finansowego. Urząd Rzecznika Praw Pacjenta sprawuje od 30 października 2017 roku.

Jako Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przykłada bardzo dużą wagę do jak najszerszego wsparcia pacjentów, czyniąc to również przed sądami cywilnymi – uczestnicząc w rozprawach na prawach przysługujących prokuratorowi. Wspiera też placówki medyczne, m.in. wydając objaśnienia prawne i edukując w zakresie realizacji praw pacjenta. Od 2022 roku Rzecznik Praw Pacjenta obsługuje też Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający szybką ścieżkę rekompensaty dla osób, u których wystąpiły działania niepożądane po szczepieniach.

Bartłomiej Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada też tytuł Master of Business Administration (MBA), uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Bartłomiej Chmielowiec jest też autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, w tym kompleksowego komentarza do przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.