Poznaj speakera - Patryk Nowakowski

Patryk Nowakowski

Patryk Nowakowski

Santander Bank Polska

Patryk Nowakowski

Santander Bank Polska

  

BIO

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii (kierunek Informatyka i Ekonometria) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym.

W czerwcu 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu kierującego Pionem Transformacji Cyfrowej w Santander Bank Polska S.A. Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu, w latach 2016-2019 pełnił funkcję Chief Information Officer. Równolegle w latach 2017-2018 zarządzał projektem akwizycji wydzielonej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A., w którym z sukcesem doprowadził do włączenia operacyjnego, prawnego oraz płynnej migracji produktów klientów detalicznych i biznesowych Deutsche Bank Polska S.A. do systemów Santander Bank Polska S.A. Między 2008 a 2016 rokiem kierował kolejno: Zespołem Informacji Zarządczej, Centrum Kompetencyjnym Zarządzania Informacją, Obszarem Rozwoju Systemów, a następnie Obszarem CRM oraz Rozwoju Biznesu.

W latach 2004-2007 pracował w Szwajcarii, zdobywając międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach Konsultanta ds. Business Intelligence w Business Camp; Decision AG Zurich, następnie Associate Director w UBS AG oraz Senior Principal Consultant w Oracle.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie w Santander Bank Polska S.A.) na stanowisku specjalisty ds. rozwoju systemów IT.