Poznaj speakera - Łukasz Szałankiewicz

Łukasz Szałankiewicz

Łukasz Szałankiewicz

my3Daudio

Łukasz Szałankiewicz

my3Daudio

BIO

Łukasz Szałankiewicz, związany z My3Daudio, firmą specjalizującą się w rozwijaniu i skalowaniu startupów audio, aktywnie wspierając te procesy.

Jest również Audio Leadem i wykładowcą na kierunku Game Development w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Prowadzi serię webinarów pt. „Game Design” dla strefy technologii Uniwersytetu SWPS, gdzie zaprasza ekspertów z branży gier wideo, aby omówić tematy związane z projektowaniem gier.

Szałankiewicz ma na swoim koncie liczne interaktywne instalacje i wystąpienia audiowizualne, które cieszą się międzynarodowym uznaniem. W latach 2016-2017 był ekspertem w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, gdzie koncentrował się na promowaniu gier komputerowych i mediów interaktywnych.

Jako współzałożyciel „Komitetu Społecznego Polskiej Demosceny”, miał istotny wpływ na wpisanie demosceny na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO w Polsce w 2021 roku. Dodatkowo, Szałankiewicz współpracuje z Biurem Obsługi Inwestorów (UM Poznań) jako ekspert w zakresie przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży gier wideo.

Jego zainteresowania obejmują także historię pierwszych społeczności cyfrowych, historię gier wideo oraz archeologię mediów.