Poznaj speakera - Michał Gajewski

Michał Gajewski

Michał Gajewski

Santander Bank Polska

Michał Gajewski

Santander Bank Polska

  

BIO

Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School.

Od 1992 roku jest związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem pracował w Grupie Kapitałowej WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate.

W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millennium S.A., gdzie w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został Członkiem Zarządu kierującym Pionem Bankowości Detalicznej.

W 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.).