Poznaj speakera - Karol Molenda

Karol Molenda

Karol Molenda

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Karol Molenda

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

  

BIO

Gen. dyw. Karol MOLENDA — Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Międzynarodowy ekspert, specjalizujący się w budowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pasjonat i kreator usprawnień w obszarach: reagowania na incydenty komputerowe, informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Praktyk, który z powodzeniem zrealizował wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej cel powołania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bazując na doświadczeniu zdobytym podczas kierowania i dowodzenia wieloma komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obroną i ochroną cyberprzestrzeni w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Oficer służb specjalnych, doświadczony w prowadzeniu operacji w cyberprzestrzeni.

Współtwórca i opiekun kilkuset projektów naukowo-badawczych w zakresie nowoczesnych technologii m.in. Milnet-T, komunikator Mercury. Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej.

Aktywny uczestnik działań na rzecz budowania relacji z sojusznikami i kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (mgr inż.) na Wydziale Elektroniki oraz podyplomowych studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Absolwent studiów podyplomowych w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.