Poznaj speakera - Maciej Banach

Maciej Banach

Maciej Banach

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa

Maciej Banach

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa

  

BIO

Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012.

Następnie, w latach 2014-2021 był dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dodatkowo, jest członkiem zespołu Liverpool Centre for Cardiovascular Sciences (LCCS) oraz adiunktem w Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease na Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore, USA, który zajmuje 3. miejsce na świecie według rankingu Newsweek 2023.

Prof. Banach jest Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Pełni także funkcję przewodniczącego Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration Group oraz Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (International Lipid Expert Panel). Jest założycielem i prezesem fundacji – Think-Tank „Innowacja dla zdrowia”.

Prof. Banach opublikował ponad 1500 prac z zakresu kardiologii prewencyjnej i badań nad miażdżycą, a jego prace zostały zacytowane ponad 80 000 razy wg Web of Science oraz ponad 140 000 razy wg Google Scholar, co daje mu Indeks Hirscha na poziomie 98 i 128 odpowiednio. Znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie według Clarivate oraz w grupie 5 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie zaburzeń lipidowych.

Profesor Banach jest laureatem wielu nagród, w tym pięciu doktoratów Honoris Causa przyznanych przez Uniwersytet w Zagrzebiu (2022), Uniwersytet w Koszycach (2020), Uniwersytet w Bukareszcie (2019), Uniwersytet Medyczny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytut Kardiologii w Kijowie (2018).

W roku 2024 został uhonorowany Nagrodą Najbardziej Wpływowej Osoby w Medycynie w Polsce na Liście 100 Pulsu Medycyny oraz tytułem Wizjonera Systemu Ochrony Zdrowia według tygodnika Wprost.