Poznaj speakera - Anna Rulkiewicz

Anna Rulkiewicz

Anna Rulkiewicz

LuxMed

Anna Rulkiewicz

LuxMed

  

BIO

Anna Rulkiewicz to Prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan i prezeska związku Pracodawcy dla zdrowia. Jest również wiceprzewodniczącą Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pełni funkcję członkini Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy) i członkini Rady Programowej studiów MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest też członkinią Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Absolwentka Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business i Executive Program na Singularity University w Santa Clara w Kalifornii. Jest także absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu, studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim.