Poznaj speakera - Dawid Jakubowicz

Dawid Jakubowicz

Dawid Jakubowicz

Kulczyk Investments

Dawid Jakubowicz

Kulczyk Investments

BIO

Prezes Zarządu Kulczyk Investments.

Ekspert finansowy z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii.

Od 2010 roku związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie nadzoruje globalny portfel inwestycyjny. Prowadzi wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, począwszy od analizy celów akwizycyjnych, poprzez nadzorowanie procesu nabycia, prowadzenie operacyjne spółki, aż do momentu zakończenia projektu i wyjścia z inwestycji. Koncentruje się na tworzeniu i realizacji strategii budowania wartości przedsiębiorstw, skupiając się na osiągnięciu przyrostowego zwrotu z inwestycji dla właścicieli, uwzględniając obecne i przyszłe uwarunkowania rynkowe oraz dostępne źródła i struktury finansowania.

W latach 2018-2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu CIECH S.A. – Grupy Chemicznej z siedzibą w Unii Europejskiej, notowanej na dwóch giełdach papierów wartościowych, zatrudniającej ponad 3.800 osób, posiadającej dziewięć fabryk w ramach sześciu jednostek biznesowych takich jak soda, sól, środki ochrony roślin, szkło i krzemiany oraz pianki poliuretanowe. W czasie jego kadencji jako Prezesa Zarządu spółka skutecznie wdrożyła strategię, która przyczyniła się do znaczącego wzrostu wartości generowanych przepływów pieniężnych. Dzięki konsekwentnemu podejściu do zarządzania i skoncentrowaniu się na efektywności operacyjnej oraz budowaniu kultury korporacyjnej opartej o cele oraz o Zespół, CIECH osiągnął historycznie rekordowe wyniki finansowe w roku 2022.

W przeszłości pracował w międzynarodowej firmie KPMG Audyt, gdzie odpowiadał za badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów z różnych branż.

Od 2014 roku wpisany na listę Biegłych Rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie. Posiada tytuł MBA z Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.