Poznaj speakera - Anna Gromada

Anna Gromada

Anna Gromada

Anna Gromada

BIO

Anna Gromada – socjolog i ekonomista, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka Fundacji Kaleckiego. Doradzała ONZ-owi, OECD, Parlamentowi Europejskiemu, Prezydentowi Polski i rządowi Francji w sprawach związanych z polityką społeczno-ekonomiczną. Anna projektuje badania ilościowe i jakościowe dla organizacji broniących praw dzieci (UNICEF, Save the Children, Plan International).

Pisze felietony m.in. dla The Guardian. Mieszka w Beskidach.